RYCHLÝ KONTAKT
Rychlý Kontakt
Ing. Aneta Sčebelová
+420 494 942 314
info@hakel.com

Monitorování izolačního stavu kombinovaných soustav do 1000 V

Pokud izolovaná soustava obsahuje prvky galvanicky propojených střídačů nebo usměrňovačů, jedná se o kombinovanou izolovanou síť (typ AC/DC dle IEC 61557-8). Pro monitorování podobné soustavy má být použito hlídačů izolačního stavu, které se nenechají ovlivnit polovodičovými prvky v obvodu izolované sítě. 

Firma HAKEL pro tyto sítě nabízí řešení v podobě výrobku HIG99. Jedná se o hlídač izolačního stavu, který umožňuje monitorovat DC soustavy až do napětí 1 000 V, případně AC soustavy do napětí 710 V. Hlídač je navržen na široký pracovní rozsah síťové frekvence (DC, 10 až 440 Hz). Díky tomu je vhodný i pro monitorování výstupů frekvenčních měničů pro řízení motorů. 

Tento výrobek nabízí široký měřící rozsah (1 kΩ až 10 MΩ). Signalizace poruchy izolace je realizována pomocí reléových kontaktů. Pokud je vyžadováno, aby hlídač předával informace nadřízenému systému, je k dispozici řada komunikačních modulů HIG99 KM *, která nabízí připojení a ovládání hlídače pomocí sběrnice CAN nebo RS485. 

Hlídač je napájen nezávislým napětím 24 V DC, umožňuje tedy měřit i síť, která není pod napětím. Díky tomu HIG99 umožňuje změřit izolační odpor i vypnuté soustavy. Této vlastnosti se často využívá k ověření stavu izolace, ještě před spuštěním technologie (například před uvedením výrobní linky do provozu). 

Pokud aplikace vyžaduje monitorování napětí vyššího než 1000 V, lze použít vazební člen z řady HIG-CD, kterým je možné napětí měřené soustavy zvýšit až na hranici 2 kV.  

Naše řešení

  1. Monitorování izolačního stavu kombinovaných soustav do 1000 V
    Nahrávám ...

    Zaškrtnutím tohoto políčka nám dáte informaci, že si nejste jisti se správností vašeho výběru. Je však nutné odeslat poptávku.