RYCHLÝ KONTAKT
Rychlý Kontakt
Ing. Aneta Sčebelová
+420 494 942 314
info@hakel.com

Monitorování izolačního stavu stejnosměrné IT sítě malého napětí

V průmyslových aplikacích se setkáváme také s rozvody stejnosměrného napětí. Pokud jde o rozvod zabezpečovací nebo sdělovací techniky, případně o rozvody mn pro napájení např. PLC automatů, nejčastěji se setkáváme s napěťovou hladinou 24 V DC. Průmyslové zdroje vytvářející toto napětí jsou realizovány obvykle jako galvanicky izolované od vstupního napětí, a výstupní napětí mají oddělené i od kostry. Díky tomu každý takový zdroj z principu vytváří na svém výstupu izolovanou soustavu, kterou lze monitorovat hlídačem izolačního stavu.
 
Firma HAKEL pro účely monitorování malého DC napětí vyvinula řadu výrobků HIG**VDC. Zvláštností těchto hlídačů izolace je to, že monitorují zvlášť izolační odpor v kladném pólu IT sítě proti kostře a zvlášť v záporném pólu proti kostře. Hlídače tedy poskytují dva číselné údaje o dvou izolačních odporech. To je zvláště užitečné při hledání průrazu izolace, kdy servisní tým může prověřovat pouze konkrétní polovinu rozvodu DC napětí.

Rozlišujeme dvě základní řady výrobků, a to HIG**VDC a HIG**VDC-L. Tyto dvě řady se liší měřeným rozsahem izolačního odporu. Řada HIG**VDC sleduje izolační odpor na rozsahu 5 až 990 kΩ, řada HIG**VDC-L sleduje izolační odpor na rozsahu 2 až 550 kΩ. Pokud je naměřená hodnota odporu menší než je měřený rozsah, je signalizován stav „< 5“ respektive „< 2“ kΩ.

Hlídače HIG**VDC jsou určeny pro monitorování napětí 12, 24, 48 a 110 V DC, jsou napájeny z měřené soustavy a komunikace s nadřízeným systémem je možná pomocí sběrnice RS485 nebo reléových výstupů. Hlídače je možné připojit k dohledovému panelu HAKEL MDS-D. 

Hlídače splňují teplotní třídu OT3 (dle EN 50155), tzn. provozní teplota okolí od -25 °C do 70 °C. Pokud by byl požadavek na teplotní třídu vyšší, lze použít výrobek HIG99, který splňuje teplotní třídu OT4 (od -40 °C).

Naše řešení

  1. Monitorování izolačního stavu stejnosměrné IT sítě malého napětí
    Nahrávám ...

    Zaškrtnutím tohoto políčka nám dáte informaci, že si nejste jisti se správností vašeho výběru. Je však nutné odeslat poptávku.