RYCHLÝ KONTAKT
Rychlý Kontakt
Ing. Aneta Sčebelová
+420 494 942 314
info@hakel.com

Rodinné domy

Vnější ochrana před bleskem (jímací soustava) je v dnešní době již zcela běžnou ochranou proti atmosférickým jevům. Aby byl ale objekt ochráněn kompletně, je důležité instalovat i vnitřní ochranu před bleskem. Sem spadají právě přepěťové ochrany (SPD), které česká firma HAKEL mimo jiné vyrábí. Ochranu proti účinkům bleskového proudu zajišťují přepěťové ochrany typu T1 neboli svodiče bleskového proudu. Atmosférické události jsou sice nejničivější, ale jejich výskyt není tak častý. Oproti tomu spínací vlivy v síti bývají velmi časté a pro spotřebiče, zvláště pak pro citlivou elektroniku, představují značné riziko jejich poškození. Proti těmto jevům chrání přepěťové ochrany typu T2 a T3 neboli svodiče přepětí.

Více
A ELEKTROMĚROVÝ ROZVADĚČ B HLAVNÍ DOMOVNÍ ROZVADĚČ C PODRUŽNÝ DOMOVNÍ ROZVADĚČ D KONCOVÁ SILNOPROUDÁ ZAŘÍZENÍ D KONCOVÁ SILNOPROUDÁ ZAŘÍZENÍ E PODRUŽNÝ TECHNOLOGICKÝ ROZVADĚČ F ROZVADĚČ FVE G ROZVADĚČ SLABOPROUDU / OCHRANA DATOVÝCH SIGNÁLŮ H KONCOVÁ SLABOPROUDÁ ZAŘÍZENÍ / OCHRANA KAMER CCTV I ROZVADĚČ STA / SATELIT J SVOD HROMOSVODU

Naše řešení

 1. Elektroměrový rozvaděč
  Začátek elektrické instalace je místo, kde napájecí vedení vstupuje do budovy. Tímto místem je běžně uvažován elektroměrový rozvaděč. Přepěťové ochrany (SPD) vhodné pro instalaci do neměřené části elektrických rozvodů v elektroměrovém rozvaděči musí splňovat podmínku nulového průsakového proudu. Mezi tyto výrobky lze řadit řadu HLA typu T1. Díky velké svodové schopnosti nemusíte uvažovat o typu provedení napájecího vedení (nadzemní vedení/zemí) ani hladině LPL. Instalace SPD do neměřené části musí být vždy odsouhlasena provozovatelem distribuční sítě. Velkou výhodou instalace svodičů přepětí v neměřené části je, že není zanášen bleskový impulz šířící se po nadzemním vedení do elektrických rozvodů objektu, čímž se zvyšuje ochrana elektroinstalace.

  Ve většině aplikací rodinných domů v ČR se na vstupu do elektroměrového rozvaděče setkáme s elektrickým rozvodem 3 x 230 V / 50 Hz v konfiguraci TN-C. Pro tuto aplikaci nabízíme řešení v podobě výrobků HLA50-255/3+0. Jedná se o výkonná jiskřiště uzpůsobená přímo na míru této aplikaci – bez nutnosti sestavování ze samostatných modulů. V případě, že je na vstupu do objektu elektrický rozvod typu TN-S, lze použít konfiguraci HLA50-255/4+0.

  Pokud je vyžadována dálková signalizace stavu přepěťové ochrany, lze využít varianty označené jako S, tj. například HLA50-255/3+0 S. Bezpotenciálový kontakt této signalizace se následně připojuje do systému inteligentní domácnosti (typicky jako vstup řídícího PLC), kde trvale informuje investora o stavu přepěťové ochrany, bez nutnosti fyzické kontroly v plombovaném elektroměrovém rozvaděči.
  Nahrávám ...

  Zaškrtnutím tohoto políčka nám dáte informaci, že si nejste jisti se správností vašeho výběru. Je však nutné odeslat poptávku.

 2. Hlavní domovní rozvaděč
  Do hlavního domovního rozvaděče doporučujeme použít rychle reagující, varistorové, kombinované SPD typu T1+T2+T3. Svodová schopnost vhodného SPD je odvozena z výsledků výpočtu rizik a přiřazením objektu do určité hladiny LPL. Výhodou použití kombinovaného SPD je kompletní ochrana instalace a zařízení kategorie II (spotřebiče) do vzdálenosti 20 m a kategorie I (slaboproudé spotřebiče a citlivá elektronika) do vzdálenosti 10 m.

  Rodinný dům běžně spadá do hladiny LPL III-IV, která předepisuje použití svodiče s celkovou svodovou schopností 50 kA. I v tomto rozvaděči se na začátku, než dojde k rozdělení vodiče PEN na vodiče PE a N, setkáme s konfigurací sítě TN-C. Těmto podmínkám odpovídá výrobek HLSA12,5-275/3+0 M, který přináší výhodu provedení výměnného modulu – výrobky označeny písmenem M. V případě, že je celý elektrický rozvod objektu typu TN-S, lze použít konfiguraci HLSA12,5-275/4+0 M. Celá řada je též k dostání v nevýměnném provedení, kde nabízíme mimo standardního provedení i variantu se sériově zapojenou bleskojistkou ke každému varistoru. Díky tomu jsou průsakové proudy zanedbatelné a neovlivňují funkci proudových chráničů. Navíc má nižší hodnotu Up, díky níž je Vaše elektroinstalace ještě více v bezpečí. Mezi zástupce této řady pro síť TN-S je HLSA12,5G-255/4+0.

  Pokud je vyžadována dálková signalizace stavu přepěťové ochrany, lze využít varianty označené jako S, tj. například HLSA12,5G-255/3+0 S. Bezpotenciálový kontakt této signalizace se následně připojuje do systému inteligentní domácnosti (typicky jako vstup řídícího PLC), kde trvale informuje investora o stavu přepěťové ochrany, bez nutnosti fyzické kontroly rozvaděče.

  Ve zvláštních případech, kdy není na objektu instalována jímací soustava a zároveň je distribuční vedení provedeno zemí, normy umožňují instalovat SPD typu T2, které chrání pouze proti přepětí vznikající spínacími vlivy a indukováním při blízkých úderech bleskového impulzu. SPD typu T2 lze instalovat i v případě, kdy SPD typu T1 je instalována v elektroměrovém rozvaděči, pokud je tento rozvaděč umístěn přímo na objektu.
  Nahrávám ...

  Zaškrtnutím tohoto políčka nám dáte informaci, že si nejste jisti se správností vašeho výběru. Je však nutné odeslat poptávku.

 3. Podružný domovní rozvaděč
  Pokud se v objektu vyskytuje podružný rozvaděč, který se nachází ve větší vzdálenosti, než je účinná ochranná vzdálenost předchozího SPD, je nutné zopakovat instalaci SPD typu T2+T3. Vhodným zástupcem může být HSA-275/3+1 M v provedení s výměnnými moduly – výrobky označeny písmenem M. Splňuje požadavek normy na konfiguraci zapojení typu CT2. Právě díky použití bleskojistky má výrobek nulový průsakový proud, který nebude ovlivňovat funkci předřazeného proudového chrániče. Celá řada je též k dostání v nevýměnném provedení.

  Jestliže je podružný rozvaděč instalován blíže, pak volíme SPD podle potřeby ochrany daných zařízení z něho napájených. Pozor ale na dodržení koordinace přepěťových ochran, tedy na vzdálenost mezi jednotlivými stupni, která nemusí být dodržena. V tomto případě je zapotřebí mezi SPD typu T1+T2+T3 v hlavním rozvaděči a typem T2+T3 v rozvaděči podružném vřadit rázové oddělovací tlumivky řady HI s patřičným jmenovitým proudem, např. HI32 s jmenovitým proudem 32 A. Tím se docílí správné funkce SPD. Doporučená instalace je přímo do podružného rozvaděče před následující stupeň.

  Pokud je vyžadována dálková signalizace stavu přepěťové ochrany, lze využít varianty označené jako S, tj. například HSA-275/3+1 M S.
  Nahrávám ...

  Zaškrtnutím tohoto políčka nám dáte informaci, že si nejste jisti se správností vašeho výběru. Je však nutné odeslat poptávku.

 4. Koncová silnoproudá zařízení
  Pod pojmem "koncové zařízení" si můžeme představit jakýkoliv spotřebič od svítidla, přes obyčejnou rychlovarnou konvici, po citlivé elektronické zařízení jako je televize či moderní lednice. Běžné spotřebiče spadají do kategorie II. Jsou dostatečně chráněny typem T2 z podružného rozvaděče, pokud je splněna podmínka účinné ochranné vzdálenosti SPD. Existuje ale čím dál více zařízení, která obsahují citlivé elektronické obvody. Tyto spotřebiče spadají do kategorie I, pro kterou je kladen požadavek na ještě citlivější ochranu. Ty musíme chránit SPD typu T3 a to jejich instalováním co nejblíže k chráněnému zařízení, neboť jejich účinná ochranná vzdálenost je nižší oproti ostatním typům.

  Nejběžnější ochranou této kategorie je modul přepěťové ochrany HSAA-1P, který se instaluje do instalační krabice přímo pod zásuvku či do lištových rozvodů a podlahových krabic. Takto vybavená zásuvka chrání zařízení a okolní zásuvky napojené na stejný okruh do vzdálenosti 5 m kabelového vedení (včetně přívodní šňůry). Tato přepěťová ochrana je vybavena piezosirénkou signalizující její poruchu. Ochranu koncových zařízení napojených ze zásuvkových rozvodů lze též řešit zakoupením zásuvky s integrovanou přepěťovou ochranou typu T3 dle specifikace zákazníka. K ochraně LED svítidel je ideálním řešením speciální provedení s označením HSAA-2 NPE LED S, jenž je uzpůsobeno přímo na míru světelným LED zdrojům s citlivou elektronikou. I u těchto všech ochran je však důležité dodržet koordinaci SPD typologicky popsanou v odstavci C.
  Nahrávám ...

  Zaškrtnutím tohoto políčka nám dáte informaci, že si nejste jisti se správností vašeho výběru. Je však nutné odeslat poptávku.

 5. Podružný technologický rozvaděč
  Tento rozvaděč, pokud se v objektu vyskytuje, může napájet technologická zařízení zajišťující provoz rodinného domu. V mnoha případech může také představovat samotné zařízení. Jedná se o zařízení jako je kotel, vzduchotechnická jednotka, pohon elektrické brány, inteligentní systém budov apod. Všechna tato zařízení obsahují elektroniku citlivou na vysokofrekvenční rušení v oblasti sta kHz až desítek MHz, nikoliv vyšších harmonických síťového (50 Hz) napájení. Právě pro tyto obvody je vhodné na jejich napájecím přívodu instalovat přepěťovou ochranu typu T3 s EMI/RFI filtrem.

  Jedná se o sériovou ochranu tedy dimenzovanou na jmenovitý proud chráněného zařízení, resp. na jeho předjištění. Nejběžnějším zástupcem této ochrany je HSAF10 pro napětí 230 V AC s jmenovitým zatěžovacím proudem 10 A. Řada filtrů HSAF* pak obsahuje mnoho dalších variant včetně verze s dálkovou signalizací, označené písmenem S, tj. například HSAF-10 S. Instalují se co nejblíže k chráněnému zařízení a jejich účinnost je nejvyšší do vzdálenosti 5 m.

  Pokud zařízení není citlivé na EMI/RFI rušení, lze instalovat běžný svodič přepětí typu T3, např. HSAD16 nebo paralelní ochranu HSAD-P M S, která je kromě dálkové signalizace také v provedení s vyměnitelnými moduly.

  Některé technologie vyžadují datové a informační přenosy obsahující velmi drahé a citlivé komponenty. Více k ochranám těchto komponentů a datových linek se dozvíte v odstavci H Koncová slaboproudá zařízení.
  Nahrávám ...

  Zaškrtnutím tohoto políčka nám dáte informaci, že si nejste jisti se správností vašeho výběru. Je však nutné odeslat poptávku.

 6. Rozvaděč FVE
  Více se dozvíte v řešení: Fotovaltaické systémy v rodinných domech.
  Nahrávám ...

  Zaškrtnutím tohoto políčka nám dáte informaci, že si nejste jisti se správností vašeho výběru. Je však nutné odeslat poptávku.

 7. Rozvaděč slaboproudu / ochrana datových signálů
  Rozvaděč slaboproudu obsahuje velmi citlivá zařízení jako jsou switche, Wi-Fi routery apod., nebo může jít o rozvaděč elektronické zabezpečovací signalizaci EZS, či elektrickou požární signalizaci EPS. Ve všech případech je vstup těchto rozvaděčů vhodné ochránit svodičem přepětí typu T3. Rozvaděč může být napojen přímo na vyhrazenou zásuvku. V tomto případě je vhodné použít zásuvku s integrovanou přepěťovou ochranou. V případě napájení přes kabelový vývod přímo ze svorek v rozvaděči je vhodné použít HSAD-P M S s montáží na lištu DIN.
   
  Přepětí však nehrozí pouze ze strany napájení, ale může se vytvořit indukcí na datové kabeláží, zvlášť když není dodržena minimální vzdálenost při souběhu této kabeláže se silnoproudými rozvody. Proto je zapotřebí ochránit jednotlivé datové a komunikační linky. Zde je na výběr velké množství přepěťových ochran lišících se jmenovitými hodnotami napětí a proudů, počtem párů, přenosovou rychlostí, požadovanou svodovou schopností a samozřejmě typem rozhraní neboli způsobem připojení. Jedním z typických zástupců v kategorii ochrany informačních technologií je HT-NET PoE+ 6cat 802.3at Xseries s vysokou přenosovou rychlostí 500 Mbit/s a RJ konektory. Je vhodný jak pro počítačové sítě, tak pro technologii power over ethernet PoE, jež dovoluje napájet koncové zařízení po datovém kabelu, což se uplatňuje např. v uzavřených kamerových systémech CCTV.
  Nahrávám ...

  Zaškrtnutím tohoto políčka nám dáte informaci, že si nejste jisti se správností vašeho výběru. Je však nutné odeslat poptávku.

 8. Koncová slaboproudá zařízení / ochrana kamer CCTV
  Koncová slaboproudá zařízení nemusí být napojena pouze z rozvaděče slaboproudu, ale může se jednat i o zařízení určité technologie nebo řídícího systému. Typickým zástupcem koncového zařízení pro CCTV jsou IP kamery, které jsou velmi často umístěny na vnějších částech objektu a je třeba dbát na jejich správné umístění i s ohledem na jímací soustavu, zejména svody. Taková zařízení je zapotřebí ochránit správným typem ochrany jako je např. HT-NET PoE+ 6cat 802.3at Xseries s RJ konektory a s využitím technologie PoE. Tento produkt je vhodný i k ochraně počítačových sítích, kdy se instaluje co nejblíže ke koncovému zařízení, které má být chráněno.

  Pro ochranu různých čidel, servopohonů, řídících PLC jednotek a s tím spojených digitálních nebo analogových signálů, je vhodná produktová řada HDT. Ta nabízí napěťové hladiny od 6 V do 48 V, 4 typy zapojení označené písmeny A až D, nebo různé přenosové rychlosti. Vše dle konkrétní potřeby uživatele a systému. Jsou v provedení s výměnným modulem a jejich velkou výhodou je nepřerušení komunikační sběrnice při vyjmutí tohoto modulu. Vhodným příkladem může být výrobek HDT2/6B, který se upotřebí např. u komunikační linky RS485. Tato varianta nabízí 2 páry datového vedení a zajišťuje hrubou ochranu (kategorie D1) i jemnou ochranu (kategorie C1, C3) mezi signálovými vodiči navzájem a mezi signálovými vodiči a referenčním vodičem. Jedná se o přímo uzemněný systém, kde není galvanicky izolovaná zem od referenčního vodiče.

  Pokud potřebuji koncové zařízení napájet, lze využít ochranu pro napájecí vedení obsahující ve svém názvu NV. Přes tyto ochrany pak může protékat proud až do velikosti 1,5 A. Nejsou však vhodné pro datové digitální přenosy. Příkladem pro napěťovou hladinu 24 V DC může být HDTNV1/24C. Varianta C oproti variantě B navíc obsahuje bleskojistku mezi svorkami PE a SH (shield), což je vhodné v případech, kdy není žádoucí galvanické propojení stínění vodičů s ekvipotenciální sběrnicí.

  Možností je nepřeberné množství a rádi Vám nabídneme řešení přímo pro konkrétní aplikaci.
  Nahrávám ...

  Zaškrtnutím tohoto políčka nám dáte informaci, že si nejste jisti se správností vašeho výběru. Je však nutné odeslat poptávku.

 9. Rozvaděč STA / Satelit
  Ačkoliv je rozvaděč společné televizní antény, popřípadě satelitu, napájen z již chráněného silového rozvaděče, rozhodně nesmíme opomenout jejich koaxiální vývody, které vedou přímo od antény/satelitu ze střechy objektu, tedy z hladiny LPZ 0, odkud hrozí dílčí úder blesku. Proto musíme instalovat svodiče přepětí pro koaxiální vedení s hrubou ochranou zajištěnou pomocí bleskojistek k ochraně citlivých zařízení jako jsou rozbočovače, dekodéry apod.

  V této aplikaci je důležitý správný výběr konektoru, výkon chráněného systému, frekvenční pásmo a samozřejmě hodnota průchozího útlumu, která má být co nejmenší, aby přenášený signál nebyl zkreslen. Běžným zástupcem přepěťové ochrany pro anténní rozvody je KO – 9P s F konektorem a frekvenčním pásmem do 2 GHz. Pro satelitní rozvody je pak vhodným zástupcem například HT-SAT s rozšířeným frekvenčním pásmem až do 2,4 GHz.
  Nahrávám ...

  Zaškrtnutím tohoto políčka nám dáte informaci, že si nejste jisti se správností vašeho výběru. Je však nutné odeslat poptávku.

 10. Svod hromosvodu
  Pokud chcete znát aktivitu bouřkové činnosti – počet úderů blesku do objektu pro svoji zvědavost či jako důkaz pro pojišťovnu, lze instalovat počítadlo bleskových impulzů navržené dle normy ČSN EN IEC 62561-6 ed. 2. Takovým zařízením je výrobek PBI-7, který poskytuje informaci nejenom o počtu úderů blesku do jímací soustavy objektu, ale též datum a čas události. Zařízení je napájeno z bateriového zdroje s výdrží okolo 5 let, což usnadňuje instalaci i komfortní provoz zařízení. Digitální počítadlo bleskových impulzů PBI-7 se běžně instaluje přímo na svodové vedení ø 8 mm, možností je i instalace za pomoci redukční sady na pásek 30 x 4 mm.
  Nahrávám ...

  Zaškrtnutím tohoto políčka nám dáte informaci, že si nejste jisti se správností vašeho výběru. Je však nutné odeslat poptávku.