RYCHLÝ KONTAKT
Rychlý Kontakt
Ing. Aneta Sčebelová
+420 494 942 314
info@hakel.com

S LPS, kde je dodržena přeskoková vzdálenost „s“

Jestliže má objekt jímací soustavu a je dodržena přeskoková vzdálenost mezi jímací soustavou a panely, nehrozí přímý úder blesku do PV systému (proudový impulz s parametry 10/350 µs). V tomto případě můžeme instalovat SPD typu T2. Vhodným zástupcem SPD na pozici A, resp. na pozicích A a D při větší vzdálenosti jak 10 m mezi střídačem a panely, může být HSA PV 600 M. Tento výrobek je konkrétně na napětí UCPV = 600 V DC, ale nabízíme varianty od 200 V DC do 1 500 V DC. Je v zapojení Y, jenž je odolné vůči zemnímu spojení pracovních vodičů a má nulový reziduální (průsakový) proud. Pokud trváte na levnější variantě, nabízíme v celé napěťové škále i varianty v zapojení U s označením /2 na konci názvu výrobku. Celá produktová řada přináší výhodu provedení výměnného modulu – výrobky označeny písmenem M a splňuje svodové schopnosti pro všechny hladiny LPL. Je vybavena vnitřním přerušovačem DC oblouku, není tedy nutné předřazené jištění. Pokud je vyžadována dálková signalizace stavu přepěťové ochrany, lze využít varianty označené jako „S“, tj. například HSA PV 600 M S. Bezpotenciálový kontakt této signalizace se následně připojuje do systému inteligentní domácnosti (typicky jako vstup řídícího PLC), kde trvale informuje investora o stavu přepěťové ochrany, bez nutnosti fyzické kontroly rozvaděče. Vzhledem k malému cenovému rozdílu mezi SPD typu T2 a typu T1+T2 lze zobecnit výběr SPD ve všech případech na typ T1+T2 a předejít tak lidským chybám při realizaci PV elektrárny a nedodržení projektové dokumentace. Jako příklad můžeme nabídnout HLSA6,5 PV 600 M S.


Jelikož je objekt vybaven jímací soustavou, je nutné do hlavního rozvaděče – na pozici C, instalovat SPD typu T1, v lepším případě vybrat rychle reagující, varistorové, kombinované SPD typu T1+T2+T3. Rodinný dům běžně spadá do hladiny LPL IV, pro kterou je předepsáno použití svodiče se svodovou schopností 12,5 kA/pól. V tomto rozvaděči se na začátku, než dojde k rozdělení vodiče PEN na vodiče PE a N, běžně setkáme s konfigurací sítě TN-C s velikostí napětí 3 x 230 V / 50 Hz. Těmto podmínkám odpovídá výrobek HLSA12,5-275/3+0 M S. Onačení M specifikuje konstrukční provedení s výměnným modulem, S specifikuje provedení s dálkovou signalizací. V případě, že je celý elektrický rozvod objektu typu TN-S, lze použít konfiguraci HLSA12,5-275/4+0 M S. Pokud je střídač vzdálen od hlavního rozvaděče více jak 10 m, je zapotřebí zopakovat SPD typu T2 přímo před střídačem – pozice B. Pokud budeme uvažovat třífázovou síť TN-S, vhodným zástupcem je například HSA-275/3+1 M S. Celá řada SPD pro AC stranu je též k dostání v nevýměnném provedení.

A SPD PRO DC (STŘÍDAČ) B SPD PRO AC (STŘÍDAČ) C SPD PRO AC D SPD PRO DC

Naše řešení

 1. SPD pro DC (střídač)
  Nahrávám ...

  Zaškrtnutím tohoto políčka nám dáte informaci, že si nejste jisti se správností vašeho výběru. Je však nutné odeslat poptávku.

 2. SPD pro AC (střídač)
  Nahrávám ...

  Zaškrtnutím tohoto políčka nám dáte informaci, že si nejste jisti se správností vašeho výběru. Je však nutné odeslat poptávku.

 3. SPD pro AC
  Nahrávám ...

  Zaškrtnutím tohoto políčka nám dáte informaci, že si nejste jisti se správností vašeho výběru. Je však nutné odeslat poptávku.

 4. SPD pro DC
  Nahrávám ...

  Zaškrtnutím tohoto políčka nám dáte informaci, že si nejste jisti se správností vašeho výběru. Je však nutné odeslat poptávku.