RYCHLÝ KONTAKT
Rychlý Kontakt
Ing. Aneta Sčebelová
+420 494 942 314
info@hakel.com

Železniční infrastruktura

Dopravní infrastruktura poháněná nebo řízená elektrickou energií, zejména kolejová vozidla, je segment, u kterého se setkáváme s přepětím a dalšími nežádoucími jevy častěji než kdekoliv jinde. Aby byl provoz vlakových, tramvajových, trolejbusových a dalších trakčních vozidel a jejich zařízení ještě spolehlivější, je zapotřebí tyto systémy ochránit, a to nejen přepěťovými ochranami.

Více
image/svg+xml C OCHRANA BATERIE A VENKOVNÍ ROZVADĚČ ELEKTRODOMKU (TECHNOLOGICKÉHO DOMKU) B SILNOPROUDÝ ROZVADĚČ ELEKTRODOMKU (TECHNOLOGICKÉHO DOMKU) D SLABOPROUDÝ ROZVADĚČ ELEKTRODOMKU (TECHNOLOGICKÉHO DOMKU) E ZAŘÍZENÍ V KOLEJIŠTI F OCHRANA NEŽIVÝCH ČÁSTÍ E ZAŘÍZENÍ V KOLEJIŠTI G ANTÉNNÍ SYSTÉMY

Naše řešení

 1. Venkovní rozvaděč elektrodomku (technologického domku)
  Venkovní rozvaděč slouží k napojení vnitřních rozvodů technologického domku. Vstupující síť do tohoto rozvaděče bývá třífázová izolovaná síť 3x 6 000 V IT, která je vedena podél vlakového koridoru z napájecí stanice. V tomto rozvaděči pak bývá vstupní IT síť transformována na napětí 230 V a uzemněna, čímž dojde k vytvoření TN-S sítě. Standardně je využívaná jednofázová síť. Rozvaděč má dále přípravu pro napojení náhradního zdroje, běžně v podobě přívodky pro dieselagregát, a také obsahuje vstupy a výstupy pro dálkové monitorování.
   
  V tomto rozvaděči je vhodné na straně TN sítě instalovat svodič bleskového proudu a rázového přepětí typu T1+T2+T3, např. HLSA25-275/2+0 S s dálkovou signalizací stavu označenou písmenem S. Bezpotenciálový kontakt této signalizace se následně připojuje do řídícího systému (typicky jako vstup řídícího PLC), kde trvale informuje dohledové pracoviště o stavu přepěťové ochrany, bez nutnosti fyzické kontroly v rozvaděči.
  Nahrávám ...

  Zaškrtnutím tohoto políčka nám dáte informaci, že si nejste jisti se správností vašeho výběru. Je však nutné odeslat poptávku.

 2. Silnoproudý rozvaděč elektrodomku (technologického domku)
  Silnoproudý rozvaděč domku zajišťuje primárně napájení vlastní spotřeby, pod kterou spadá osvětlení, servisní zásuvky nebo vytápění, ale napájí též zásuvky dobíječů záložní baterie a zároveň je zdrojem pro ostatní potenciální rozvaděče. Samotný rozvaděč je napojen z venkovního rozvaděče přívodem 230 V / 50 Hz, v konfiguraci TN-S. Vzhledem k blízkému umístění obou rozvaděčů stačí instalovat svodič rázového přepětí typu T2, např. HSA-275/2+0 S s dálkovou signalizací stavu označenou písmenem S. V případě, že kabelová vzdálenost mezi venkovním rozvaděčem a silnoproudým rozvaděčem uvnitř domku je kratší než 10 m, musí se instalovat mezi dva stupně přepěťové ochrany rázová oddělovací tlumivka řady HI s patřičným jmenovitým proudem, např. HI32 s jmenovitým proudem 32 A. Jedině tak bude dodržena koordinace a správná funkce přepěťových ochran.

  Pro ochranu dobíječů záložní baterie, která obsahuje inteligentní řízení citlivé na vysokofrekvenční rušení, je vhodné doplnit elektroinstalaci o svodič přepětí typu T3 s EMI/RFI filtrem, např. HSAF16 S s jmenovitým proudem 16 A pro napětí 230 V AC. Popřípadě lze využít i jiný typ s vyšším jmenovitým proudem, a to až do velikosti 160 A. Vzhledem k umístění v jednom rozvaděči je instalace rázové oddělovací tlumivky v tomto případě nezbytná.
  Nahrávám ...

  Zaškrtnutím tohoto políčka nám dáte informaci, že si nejste jisti se správností vašeho výběru. Je však nutné odeslat poptávku.

 3. Ochrana baterie
  Hladiny provozního napětí baterie bývají různorodé. Nejčastěji se vyskytuje 12 V DC nebo 24 V DC, výjimkou ale není ani napětí 110 V DC. Pro všechny tyto a další hladiny nabízíme ucelenou řadu svodičů přepětí typu T3 ať už s EMI/RFI filtrem – řada HSAF, nebo bez filtru – řada HSAD.
   
  Pro napětí 24 V DC je vhodným zástupcem výrobek HSAD16/24VDC S s dálkovou signalizací stavu označenou písmenem S a jmenovitým proudem 16 A.
  Nahrávám ...

  Zaškrtnutím tohoto políčka nám dáte informaci, že si nejste jisti se správností vašeho výběru. Je však nutné odeslat poptávku.

 4. Slaboproudý rozvaděč elektrodomku (technologického domku)
  Rozvaděč slaboproudého systému, který je napájen z rozvaděče silnoproudého, je vhodné ochránit pomocí SPD typu T3 tak, aby bylo SPD co nejblíže k tomuto rozvaděči, ideálně přímo v něm. Vzhledem k problematickému provozu doporučujeme SPD typu T3 s vysokofrekvenčním (EMI/RFI) filtrem. V běžném nízkopříkonovém provozu je dostačující výrobek HSAF16 s jmenovitým proudem 16 A pro napětí 230 V AC, popřípadě lze využít i jiný typ s vyšším jmenovitým proudem, a to až do velikosti 160 A. Možností jsou opět varianty s bezpotenciálovým kontaktem dálkové signalizace označené jako S. Opět ale pozor na dodržení koordinace přepěťových ochran, tedy na vzdálenost mezi jednotlivými stupni, která v případech malého objektu nemusí být dodržena. V tomto případě je zapotřebí mezi SPD typu T2+T3 v silnoproudém rozvaděči a typem T3 v rozvaděči slaboproudém vřadit rázové oddělovací tlumivky řady HI s patřičným jmenovitým proudem, např. HI16. Tím se docílí správné funkce celé kaskády SPD. Doporučená instalace je přímo do rozvaděče před HSAF16.

  Ve slaboproudém rozvaděči je dále potřeba ochránit vstupy do řídícího PLC, které vyhodnocuje data z různých čidel pro ovládání klimatizační a vytápěcí jednotky nebo pro Elektronický Zabezpečovací Systém (EZS) objektu, případně detektory Požárně Bezpečnostního Řešení (PBŘ). Zároveň je potřeba ochránit i výstupy, jimiž jsou běžně pomocí GSM antény nebo Ethernetu data dále posílána například do dohledového pracoviště. V těchto případech je pro správný návrh přepěťových ochran zapotřebí vhodně určit jmenovité napětí přepěťové ochrany, jmenovitý proud, typ datové komunikace, její pracovní frekvenci a rozhraní. Běžně se v těchto aplikacích používají datové ochrany na napětí 6 V DC resp. na 24 V DC, které mají jmenovitý proud 500 mA, pracovní frekvenci 1 MHz a datové vodiče se připojují do šroubových svorek. Těmto parametrům vyhoví HDT2/6B resp. HDT2/24B, které disponují možností připojení dvou datových párů. Jsou vhodné i pro sběrnici RS485.
  Nahrávám ...

  Zaškrtnutím tohoto políčka nám dáte informaci, že si nejste jisti se správností vašeho výběru. Je však nutné odeslat poptávku.

 5. Zařízení v kolejišti
  Podél kolejových tratí se vyskytují koncová zařízení, která mohou být vystavena účinkům bleskového proudu nebo přechodovým a spínacím jevům. Ty mohou negativně ovlivnit provozní funkci daného zařízení či dokonce způsobit jeho zničení. Následky pak mohou být tragické. Proto je důležité koncová zařízení, jako jsou přestavníky výhybek, ohřevy výhybek, návěstidla, traťové zabezpečovací zařízení tzv. autoblok a další, ochránit pomocí přepěťových ochran. V tramvajových či jiných MHD dopravních systémech se může jednat o výhybky, mazníky, nebo o napájení kamerového sytému, jízdenkových automatů či osvětlení zastávek.

  Hlavní rozvod podél trati je obvykle realizován 3x 6 000 V IT, které se následně transformuje na nižší napětí, popřípadě se dále usměrňuje na napětí stejnosměrné. Takto upravené napětí je izolovaná síť (IT) o různých napěťových hladinách. Koncová zařízení mohou být napájena z rozvodů 3x 400 V IT, pro které je vhodná ochrana typu T1+T2 HLSA12,5-440/3+1 S IT. Pokud by zařízení bylo v ochranném úhlu (např. v ochranném úhlu jímací soustavy elektrodomku) a nehrozil by tak přímý úder bleskového proudu, je možné instalovat SPD typu T2, např. HSA-440/3+1 S IT v provedení s dálkovou signalizací stavu – označenou písmenem S. Další možností je pak napájení z jednofázové sítě 230 V IT, kam se instaluje HLSA12,5-275/2+1 S IT, případně pouze typ T2 HSA-275/2+1 S IT.  Koncová zařízení vybavená elektronikou citlivou na vysokofrekvenční rušení, v oblasti sta kHz až desítek MHz, lze navíc vybavit svodičem přepětí typu T3 s EMI/RFI filtrem. Jedná se o sériovou ochranu, tedy se dimenzuje na jmenovitý proud chráněného zařízení, resp. na jeho předjištění. Vhodnou ochranou je HSAF16 S IT pro napětí 230 V IT s jmenovitým zatěžovacím proudem 16 A, obsahující dálkovou signalizaci.

  Pro zařízení napájená systémem TN-S, např. jednofázovým střídavým napětím o velikosti 230 V, můžeme instalovat SPD typu T1+T2, jako je HLSA25-275/2+0 S v provedení s dálkovou signalizací stavu – označenou písmenem S. Pokud je dostačující SPD typu T2+T3, lze zvolit např. HSA-275/2+0 M S v provedení s výměnnými moduly – výrobky označeny písmenem M a dálkovou signalizací stavu – označenou písmenem S. V případě jiné napěťové hladiny, např. 75 V, lze zvolit výrobky ze stejné produktové řady na dané napětí. Například pro SPD typu T2+T3 se jedná o výrobek HSA-75/2+0 M S. Pokud je žádoucí instalovat svodič přepětí typu T3, můžeme zvolit např. paralelní ochranu pro napětí 230 V AC HSAD-P M S, která je kromě dálkové signalizace též v provedení s vyměnitelnými moduly. Případně lze instalovat svodič přepětí typu T3 s EMI/RFI filtrem řady HSAF.

  V drážních systémech není výjimkou ani rozvod DC napětí. Pro tato zařízení nabízíme svodiče přepětí typu T3 s EMI/RFI filtrem řady HSAF*VDC. Nejběžnějším zástupcem této ochrany je HSAF16/24VDC S pro napětí 24 V DC s jmenovitým zatěžovacím proudem 16 A, obsahující dálkovou signalizaci, označenou písmenem S. Pokud zařízení není citlivé na EMI/RFI rušení, lze instalovat běžný svodič přepětí typu T3, např. HSAD16/24VDC S. Obě tyto řady nabízejí napěťové hladiny až do hodnoty 220 V DC.
  Nahrávám ...

  Zaškrtnutím tohoto políčka nám dáte informaci, že si nejste jisti se správností vašeho výběru. Je však nutné odeslat poptávku.

 6. Ochrana neživých částí
  Pro ochranu neživých částí kovových konstrukcí v AC ev. v DC trakčních systémech se používají oddělovací bleskojistky, které jsou určeny k vyrovnávání potenciálů mezi neživými částmi, jež nejsou v zájmu provozních podmínek vodivě propojeny. Tím zajišťují účinnou ochranu osob, jenž se mohou dostat do kontaktu s těmito částmi při úderu blesku nebo při poruchách trakčního vedení. Instalují se přímo na chráněnou kovovou stavební konstrukci pomocí dvou šroubů M12 tak, aby v případě aktivace bleskojistky bylo vytvořeno vodivé spojení mezi touto konstrukcí a kolejištěm. Jakmile dojde k nárůstu napětí ať už vlivem bleskového proudu nebo např. spadlým trakčním vedením na chráněnou konstrukci, oddělovací bleskojistka nežádoucí proud zkratuje do kolejiště. Propojením konstrukce s kolejištěm je umožněna reakce rychlovypínače, který přeruší napájení trakčního vedení. Hlavním zástupcem této řady výrobků je HGS 100 RW, které se vyrábí se zapalovacím napětím mezi 300 až 500 V, nebo HGS 100 RW 250V se zapalovacím napětím mezi 200 až 300 V.

  Pro tramvajové systémy se využívají omezovače nízkého napětí (VLD – Voltage Limiting Devices), jejichž jmenovité spouštěcí napětí je typicky kolem 120 V DC. Principiálně zajišťují stejnou ochranu, jako řada HGS, ale využívají jiných ochranných prvků. Instalují se též přímo na chráněnou kovovou stavební konstrukci pomocí dvou šroubů M12. Při nárůstu napětí dojde k aktivaci VLD, nejprve pomocí rychle reagujících varistorů a následně pomocí vysokovýkonných tyristorů, které dokáží tento proud svádět do doby, než zareagují rychlovypínače trakčního vedení. Mezi tyto výrobky patří HL120, který dokáže svádět proud až o velikosti 105 A po dobu 60 minut.
  Nahrávám ...

  Zaškrtnutím tohoto políčka nám dáte informaci, že si nejste jisti se správností vašeho výběru. Je však nutné odeslat poptávku.

 7. Anténní systémy
  Komunikace mezi dohledovým pracovištěm a elektrodomkem může probíhat pomocí GSM antény. Pro výběr správné přepěťové ochrany je důležité znát typ konektoru, výkon chráněného systému, jeho frekvenční pásmo a samozřejmě přípustnou hodnotu průchozího útlumu.

  Běžným zástupcem přepěťové ochrany pro koaxiálního vedení je KO-3GN s připojením pomocí N konektoru a frekvenčním pásmem do 3 GHz, jenž je možné instalovat i do venkovního prostředí, nebo KO – 9P s F konektorem a frekvenčním pásmem do 2 GHz. V případě Wi-Fi spojení doporučujeme HT-NET PoE+ 6cat 802.3at.
  Nahrávám ...

  Zaškrtnutím tohoto políčka nám dáte informaci, že si nejste jisti se správností vašeho výběru. Je však nutné odeslat poptávku.