HLA100-255

Katalogové číslo: 10 910
  • Svodiče impulzních proudů typu T1 zajišťují vyrovnávání potenciálů a eliminují účinky bleskového proudu v jednofázových a třífázových sítích.
  • Instalují se jako součtový prvek mezi vodiči N a PE.
  • Určeny pro instalaci spolu s výrobky řady HLA50 v kombinaci 1+1 a 3+1.
  • Ve výrobcích je použito bezvýfukové jiskřiště, díky čemuž jsou schopny svést impulz bleskového proudu nejvyšších hodnot.
  • Vhodné pro objekty s uvažovanou hladinou ochrany LPL I a LPL II jako jsou velké průmyslové celky a objekty zvláštní důležitosti – nemocnice, banky, elektrárny.
  • Instalují se co nejblíže vstupu nadzemního vedení do objektu – trafostanic, elektroměrových a hlavních rozvaděčů.
Klasifikace dle ČSN EN 61643-11 ed. 2 a IEC 61643-11:2011 T1
Vhodné pro síť TN-S, TT
Počet pólů
Nejvyšší trvalé provozní napětí AC UC 255 V
Impulzní výbojový proud pro zkoušku třídy I (10/350) Iimp 100 kA
Náboj Q 50 As
Specifická energie pro zkoušku třídy I W/R 2 500 kJ/Ω
Jmenovitý výbojový proud pro zkoušku třídy II (8/20) In 100 kA
Napěťová ochranná hladina při Iimp Up < 2 kV
Zkušební dočasné přepětí (TOV) pro tT = 0,2 s (N/PE) UT 1 200 V
Doba odezvy tA < 100 ns
Zhášecí následný proud Ifi 0,1 kArms
Zóna ochrany před bleskem LPZ0, LPZ1
Materiál pouzdra Polyamid PA6, UL94 V-0
Stupeň ochrany krytu IP20
Pracovní teplota ϑ - 40 ÷ 70 °C
Minimální průřez připojovacích měděných vodičů dle ČSN 33 2000-5-534 ed. 2 (neplatí pro „V“ zapojení) pro T1 S 6 mm² (L, N)
16 mm² (PE, PEN)
Rozsah upnutí svorky (pevný vodič) 2,5 ÷ 25 mm2
Rozsah upnutí svorky (slaněný vodič) 2,5 ÷ 16 mm2
Utahovací moment 4
Způsob montáže Na lištu DIN 35 mm
Modulární šířka 2
Pracovní poloha Libovolná
Místní signalizace Žádná
Dálková signalizace Ne
Výměnné provedení Ne
Životnost > 100 000 h
RYCHLÝ KONTAKT
Rychlý kontakt
Ing. Aneta Sčebelová
 +420 494 942 314