HLA50-255/2+0 LED

Katalogové číslo: 10 980
  • Svodiče impulzních proudů typu T1 zajišťují vyrovnávání potenciálů a eliminují účinky bleskového proudu v jednofázových a třífázových sítích.
  • Ve výrobcích je použito vícenásobné bezvýfukové jiskřiště, jsou tak schopny svést impulz bleskového proudu nejvyšších hodnot.
  • Vhodné pro objekty s uvažovanou hladinou ochrany LPL I a LPL II jako jsou velké průmyslové celky a objekty zvláštní důležitosti – nemocnice, banky, elektrárny.
  • Instalují se co nejblíže vstupu nadzemního vedení do objektu – trafostanic, elektroměrových a hlavních rozvaděčů.
  • Pokud výrobek obsahuje dvě svorky PE (resp. PEN), nesmí být použity jako můstek PE (PEN).
  • Označení LED specifikuje provedení s LED indikací stavu.
  • Označení S specifikuje provedení s dálkovou signalizací spolu s LED indikací stavu.
Impulzní výbojový proud pro zkoušku třídy I (10/350) Iimp 50 kA
Klasifikace dle ČSN EN 61643-11 ed. 2 a IEC 61643-11:2011 T1
Vhodné pro síť TN-S
Počet pólů
Jmenovité provozní napětí AC UN 230 V
Nejvyšší trvalé provozní napětí AC UC 255 V
Náboj Q 25 As
Specifická energie pro zkoušku třídy I W/R 625 kJ/Ω
Celkový výbojový proud (10/350) L+N->PE ITotal 100 kA
Jmenovitý výbojový proud pro zkoušku třídy II (8/20) In 50 kA
Napěťová ochranná hladina při Iimp Up < 2 kV
Zkušební dočasné přepětí (TOV) pro tT = 5 s UT 337 V
Zkušební dočasné přepětí (TOV) pro tT = 120 min UT 440 V
Doba odezvy tA < 100 ns
Maximální předjištění 500 A gL/gG
Jmenovitý zkratový proud při maximálním předjištění ISCCR 25 kArms
Zhášecí následný proud Ifi 25 kArms
Zóna ochrany před bleskem LPZ 0-1, LPZ 1-2
Materiál pouzdra Polyamid PA6, UL94 V-0
Stupeň ochrany krytu IP20
Pracovní teplota ϑ - 40 ÷ 70 °C
Vlhkostní rozsah RH 5 ÷ 95 %
Minimální průřez připojovacích měděných vodičů dle ČSN 33 2000-5-53 ed. 3 (neplatí pro „V“ zapojení) pro T1 S 6 mm² (L, N)
16 mm² (PE, PEN)
Rozsah upnutí svorky (pevný vodič) 2,5 ÷ 25 mm2
Rozsah upnutí svorky (slaněný vodič) 2,5 ÷ 16 mm2
Utahovací moment 4
Způsob montáže Na lištu DIN 35 mm
Modulární šířka 4
Pracovní poloha Libovolná
Prostředí umístění výrobku Vnitřní
Místní signalizace Optická
Význam místní signalizace OK – svítí zelená kontrolka
PORUCHA – nesvítí zelená kontrolka
Dálková signalizace Ne
Výměnné provedení Ne
Životnost > 100 000 h
RYCHLÝ KONTAKT
Rychlý kontakt
Ing. Aneta Sčebelová
 +420 494 942 314