HLSA12,5-275 Module

Katalogové číslo: 16 086
  • Výměnné moduly pro svodiče impulzních proudů a rázového přepětí typu T1+T2+T3.
  • Zajišťují vyrovnávání potenciálů a eliminují účinky bleskového proudu a omezují spínací, indukované a zbytkové přepětí v jednofázových a třífázových sítích vstupujících do objektu.
  • Instalují se na rozhraní zón LPZ 0 – LPZ 1 a vyšší co nejblíže vstupu kabelového vedení do objektu – hlavních rozvaděčů.
  • Výrobky jsou složeny z varistorů s velkou svodovou schopností.
Impulzní výbojový proud pro zkoušku třídy I (10/350) Iimp 12,5 kA
Klasifikace dle ČSN EN 61643-11 ed. 2 a IEC 61643-11:2011 T1, T2, T3
Nejvyšší trvalé provozní napětí AC UC 275 V
Jmenovitý výbojový proud pro zkoušku třídy II (8/20) In 25 kA
Napětí naprázdno generátoru kombinované vlny UOC 6 kV
Napěťová ochranná hladina při In Up < 1,25 kV
Výměnný modul pro 16 080, 16 090, 16 081, 16 091, 16 082, 16 092, 16 083, 16 093, 16 084, 16 094, 16 085, 16 095
RYCHLÝ KONTAKT
Rychlý kontakt
Ing. Aneta Sčebelová
 +420 494 942 314