HLSA25-275/1+1 S

Katalogové číslo: 10 457
  • Svodiče impulzních proudů a rázového přepětí typu T1+T2+T3.
  • Výrobky jsou složeny z varistorů s velkou svodovou schopností.
  • HLSA25 v provedení 1+1, 3+1 a HLSA25G jsou navíc v kombinaci s bleskojistkou, která zajišťuje nulový průsakový proud vodičem PE.
  • Vhodné pro objekty s uvažovanou hladinou ochrany LPL I a LPL II.
  • Instalují se na rozhraní zón LPZ 0 – LPZ 1 a vyšší, co nejblíže vstupu kabelového vedení do objektu – hlavních rozvaděčů.
  • V případě instalace svodiče označeného T1+T2+T3 v hlavním rozvaděči je nezbytné instalovat také svodiče přepětí T2 a T3 v podružných rozvaděčích.
  • Pokud výrobek obsahuje dvě svorky PE (resp. PEN), nesmí být použity jako můstek PE (PEN).
  • Označení S specifikuje provedení s dálkovou signalizací.
Impulzní výbojový proud pro zkoušku třídy I (10/350) Iimp 25 kA
Klasifikace dle ČSN EN 61643-11 ed. 2 a IEC 61643-11:2011 T1, T2, T3
Vhodné pro síť TN-S, TT
Počet pólů
Jmenovité provozní napětí AC UN 230 V
Nejvyšší trvalé provozní napětí AC UC 275 V
Jmenovitý zatěžovací proud pro „V“ zapojení IL 125 A
Maximální výbojový proud (8/20) Imax 50 kA
Impulzní výbojový proud pro zkoušku třídy I (10/350) L/N Iimp 25 kA
Náboj (L/N) Q 12,5 As
Specifická energie pro zkoušku třídy I (L/N) W/R 156 kJ/Ω
Impulzní výbojový proud pro zkoušku třídy I (10/350) N/PE Iimp 50 kA
Náboj (N/PE) Q 25 As
Specifická energie pro zkoušku třídy I (N/PE) W/R 625 kJ/Ω
Celkový výbojový proud (10/350) L+N->PE ITotal 50 kA
Celkový výbojový proud (8/20) L+N->PE ITotal 100 kA
Jmenovitý výbojový proud pro zkoušku třídy II (8/20) L/N In 25 kA
Jmenovitý výbojový proud pro zkoušku třídy II (8/20) N/PE In 50 kA
Napětí naprázdno generátoru kombinované vlny UOC 6 kV
Napěťová ochranná hladina při In (L/N) Up < 1,2 kV
Napěťová ochranná hladina při In (N/PE) Up < 1,3 kV
Zkušební dočasné přepětí (TOV) pro tT = 5 s (L/N) UT 337 V
Zkušební dočasné přepětí (TOV) pro tT = 120 min (L/N) UT 440 V
Zkušební dočasné přepětí (TOV) pro tT = 0,2 s (N/PE) UT 1 200 V
Doba odezvy (L/N) tA < 25 ns
Doba odezvy (N/PE) tA < 100 ns
Maximální předjištění 250 A gL/gG
Maximální předjištění („V“ zapojení) 125 A gL/gG
Reziduální proud IPE ≤ 5 µA
Jmenovitý zkratový proud při maximálním předjištění ISCCR 80 kArms
Zhášecí následný proud (N/PE) Ifi 0,1 kArms
Zóna ochrany před bleskem LPZ 0-1, LPZ 1-2, LPZ 2-3, LPZ3
Materiál pouzdra Polyamid PA6, UL94 V-0
Stupeň ochrany krytu IP20
Pracovní teplota ϑ - 40 ÷ 70 °C
Vlhkostní rozsah RH 5 ÷ 95 %
Minimální průřez připojovacích měděných vodičů dle ČSN 33 2000-5-53 ed. 3 (neplatí pro „V“ zapojení) pro T1 S 6 mm² (L, N)
16 mm² (PE, PEN)
Minimální průřez připojovacích měděných vodičů dle ČSN 33 2000-5-53 ed. 3 (neplatí pro „V“ zapojení) pro T2 S 2,5 mm² (L, N)
6 mm² (PE, PEN)
Rozsah upnutí svorky (pevný vodič) 2,5 ÷ 35 mm2
Rozsah upnutí svorky (slaněný vodič) 2,5 ÷ 25 mm2
Utahovací moment 3
Způsob montáže Na lištu DIN 35 mm
Modulární šířka 4
Pracovní poloha Libovolná
Prostředí umístění výrobku Vnitřní
Místní signalizace Optická
Význam místní signalizace OK – čirý terč
PORUCHA – červený terč
Dálková signalizace Ano
Bezpotenciálový přepínací kontakt (S) (průřez vodičů dálkové signalizace max. 1 mm2) AC: 250 V / 1,5 A, DC: 250 V / 0,1 A
Výměnné provedení Ne
Životnost > 100 000 h
RYCHLÝ KONTAKT
Rychlý kontakt
Ing. Aneta Sčebelová
 +420 494 942 314