HLSA6,5 PV 400 M S

Katalogové číslo: 16 385
  • Svodiče impulzních proudů a rázového přepětí typu T1+T2 pro fotovoltaické (PV) systémy v U nebo Y zapojení.
  • Výhodou zapojení Y oproti U je odolnost vůči zemnímu spojení pracovních vodičů a nulový reziduální (svodový) proud vodičem PE.
  • Jednotlivé varistorové sekce zapojené mezi svorky L+, L- a PE jsou opatřeny interními odpojovači, které jsou aktivovány při poruše (přehřátí) varistorů a jsou schopny přerušit DC proud.
  • Speciální konstrukce vnitřního odpojovače dovoluje instalaci bez předřazeného předjištění.
  • Instalují se na DC straně v PV aplikacích s vnějším LPS, kde není dodržena dostatečná vzdálenost „s“.
  • Jsou vhodné pro hladinu LPL III nebo IV.
  • Zajišťují vyrovnávání potenciálů plusových a mínusových sběrnic PV systémů a likvidaci transientních přepětí vznikajících při atmosférických výbojích (včetně přímého úderu blesku do PV systému) nebo spínacích procesech.
  • Označení M specifikuje konstrukční provedení s výměnným modulem.
  • Označení S specifikuje provedení s dálkovou signalizací.
Impulzní výbojový proud pro zkoušku třídy I (10/350) Iimp 6,5 kA
Klasifikace dle ČSN EN 61643-11 ed. 2 a ČSN EN 61643-31 T1, T2
Vhodné pro síť DC
Typ PV systému Neuzemněný
Typ zapojení SPD Y
Nejvyšší trvalé provozní napětí (+/-) UCPV 400 V DC
Nejvyšší trvalé provozní napětí (±/PE) UCPV 400 V DC
Max. napětí PV generátoru UOCSTC ≤ UCPV / 1,2 UOCSTC 330 V
Zkratová odolnost ISCPV 10 kA
Náboj Q 3,25 As
Specifická energie pro zkoušku třídy I W/R 10,56 kJ/Ω
Celkový výbojový proud (10/350) ±->PE ITotal 12,5 kA
Celkový výbojový proud (8/20) ±->PE ITotal 40 kA
Maximální výbojový proud (8/20) Imax 40 kA
Jmenovitý výbojový proud pro zkoušku třídy II (8/20) In 20 kA
Napěťová ochranná hladina při In (+/-) Up < 1,6 kV
Napěťová ochranná hladina při In (±/PE) Up < 1,9 kV
Doba odezvy (+/-) tA < 25 ns
Doba odezvy (±/PE) tA < 100 ns
Materiál pouzdra Polyamid PA6, UL94 V-0
Stupeň ochrany krytu IP20
Pracovní teplota ϑ - 40 ÷ 70 °C
Vlhkostní rozsah RH 5 ÷ 95 %
Minimální průřez připojovacích měděných vodičů dle ČSN CLC/TS 51643-32 (neplatí pro „V“ zapojení) pro T1 S 6 mm² (L+, L-)
16 mm² (PE)
Minimální průřez připojovacích měděných vodičů dle ČSN CLC/TS 51643-32 (neplatí pro „V“ zapojení) pro T2 S 2,5 mm² (L+, L-)
6 mm² (PE)
Rozsah upnutí svorky (pevný vodič) 2,5 ÷ 35 mm2
Rozsah upnutí svorky (slaněný vodič) 2,5 ÷ 25 mm2
Utahovací moment 4
Způsob montáže Na lištu DIN 35 mm
Modulární šířka 3
Pracovní poloha Libovolná
Prostředí umístění výrobku Vnitřní
Poruchový režim SPD OCFM
Místní signalizace Optická
Význam místní signalizace OK – zelený terč
PORUCHA – červený terč
Dálková signalizace Ano
Bezpotenciálový přepínací kontakt (S) (průřez vodičů dálkové signalizace max. 1 mm2) AC: 250 V / 1,5 A, DC: 250 V / 0,1 A
Výměnné provedení Ano
Katalogové číslo výměnného modulu varistoru 16 390
Katalogové číslo výměnného modulu bleskojistky 30 073
Životnost > 100 000 h
RYCHLÝ KONTAKT
Rychlý kontakt
Ing. Aneta Sčebelová
 +420 494 942 314