HSA-320 Module

Katalogové číslo: 27 192
  • Výměnné moduly pro svodiče rázového přepětí typu T2+T3.
  • Zajišťují vyrovnávání potenciálů a omezují spínací, indukované a zbytkové přepětí v jednofázových a třífázových sítích nn.
  • Instalují se na rozhraní zón LPZ 1 – LPZ 3 do podružných rozvaděčů a ovládacích skříní.
  • Instalují se na rozhraní zón LPZ 1 – LPZ 3 do podružných rozvaděčů a ovládacích skříní.
  • Výrobky jsou složeny z varistorů s velkou svodovou schopností.
  • Výrobky jsou složeny z varistorů s velkou svodovou schopností.
Klasifikace dle ČSN EN 61643-11 ed. 2 a IEC 61643-11:2011 T2, T3
Nejvyšší trvalé provozní napětí AC UC 320 V
Maximální výbojový proud (8/20) Imax 50 kA
Jmenovitý výbojový proud pro zkoušku třídy II (8/20) In 20 kA
Napětí naprázdno generátoru kombinované vlny UOC 6 kV
Napěťová ochranná hladina při In Up < 1,4 kV
Výměnný modul pro 27 184, 27 185, 27 520, 27 525, 27 521, 27 526, 27 522, 27 527, 27 523, 27 528, 27 524, 27 529
RYCHLÝ KONTAKT
Rychlý kontakt
Ing. Aneta Sčebelová
 +420 494 942 314