HSAF3/250 S

Katalogové číslo: 30 309
  • Třífázové dvoustupňové svodiče přepětí typu T2+T3 s vysokofrekvenčním filtrem pro sériové zapojení.
  • Určeny pro ochranu elektronických zařízení proti účinkům spínacích, indukovaných a zbytkových přepětí v sítích nn.
  • Dálková signalizace na bázi bezpotenciálového rozpínacího kontaktu.
  • Libovolná poloha instalace bez vlivu na funkci a parametry.
  • Montáž do rozvaděče pomocí čtyř šroubů M8.
  • Označení S specifikuje provedení s dálkovou signalizací.
Klasifikace dle ČSN EN 61643-11 ed. 2 a IEC 61643-11:2011 T2, T3
Vhodné pro síť TN-C-S, TN-S
Počet pólů
Jmenovité provozní napětí AC UN 230 V
Nejvyšší trvalé provozní napětí AC UC 320 V
Jmenovitý zatěžovací proud IL 250 A
Napětí naprázdno generátoru kombinované vlny (L/N, L/PE) UOC 6 kV
Napětí naprázdno generátoru kombinované vlny (N/PE) UOC 10 kV
Napěťová ochranná hladina při UOC (L/N) Up < 1,25 kV
Jmenovitý výbojový proud pro zkoušku třídy II (8/20) L/N, L/PE In 20 kA
Jmenovitý výbojový proud pro zkoušku třídy II (8/20) N/PE In 50 kA
Maximální výbojový proud (8/20) Imax 40 kA
Impulzní výbojový proud pro zkoušku třídy I (10/350) N/PE Iimp 50 kA
Celkový výbojový proud (8/20) L1+L2+L3+N->PE ITotal 50 kA
Asymetrický útlum filtru při f = 1,5 MHz > 70 dB
Asymetrický útlum filtru při f = 0,15 ÷ 30 MHz > 30 dB
Zkušební dočasné přepětí (TOV) pro tT = 5 s (L/N) UT 337 V
Zkušební dočasné přepětí (TOV) pro tT = 120 min (L/N) UT 440 V
Zkušební dočasné přepětí (TOV) pro tT = 0,2 s (N/PE) UT 1 200 V
Doba odezvy (L/N) tA < 25 ns
Doba odezvy (L/PE, N/PE) tA < 100 ns
Ztrátový výkon Pz < 70 W
Maximální předjištění 250 A gL/gG
Reziduální proud IPE ≤ 5 µA
Zhášecí následný proud (N/PE) Ifi 0,1 kArms
Zóna ochrany před bleskem LPZ 1-2, LPZ 2-3, LPZ3
Materiál pouzdra Ocelový plech 0,8 mm
Stupeň ochrany krytu IP20
Pracovní teplota ϑ - 40 ÷ 55 °C
Vlhkostní rozsah RH 5 ÷ 95 %
Doporučený průřez připojovacích vodičů S 120 mm2
Rozsah upnutí svorky (pevný vodič) 35 ÷ 240 mm2
Rozsah upnutí svorky (slaněný vodič) 35 ÷ 240 mm2
Utahovací moment 26
Způsob montáže Pomocí šroubů M8 na šasi
Pracovní poloha Libovolná
Prostředí umístění výrobku Vnitřní
Místní signalizace Žádná
Dálková signalizace Ano
Bezpotenciálový přepínací kontakt (S) (průřez vodičů dálkové signalizace max. 1 mm2) AC: 250 V / 0,5 A, DC: 250 V / 0,1 A
Obsahuje EMI / EMC filtr Ano
Výměnné provedení Ne
Životnost > 100 000 h
RYCHLÝ KONTAKT
Rychlý kontakt
Ing. Aneta Sčebelová
 +420 494 942 314