MDS-DELTA/IP44

Katalogové číslo: 70 064
  • Moduly dálkové signalizace pro zdravotnický personál na dohledová pracoviště.
  • Zobrazují stav Zdravotnické izolované soustavy (ZIS) monitorované pomocí hlídačů izolačního stavu HAKEL.
  • Zobrazují aktuální izolační stav, případně proudové a teplotní přetížení oddělovacího transformátoru.
  • Moduly obsahují tlačítko STOP ALARM pro odstavení akustické signalizace poruchy.
  • Moduly obsahují tlačítko TEST pro vyvolání zkoušky signalizace a vnitřních obvodů hlídačů izolačního stavu.
  • Moduly dálkové signalizace splňují požadavky norem na signalizaci dohledu ZIS zařazených do zdravotnických prostor skupiny II. A to včetně akustické i optické signalizace.
  • K dispozici jsou provedení pro povrchovou montáž, montáž na vypínačovou krabici i do žlabu 45 x 45 mm.
Určeno pro hlídač izolačního stavu HIG95, HIG95+, HIG95-DELTA
Zdroj napájení Externí zdroj SELF 24 V DC
Jmenovité napájecí napětí DC Us 24 V
Vizuální signalizace poruchy izolačního stavu Ano
Vizuální signalizace teplotního a proudového přetížení oddělovacího transformátoru Ano
Akustická signalizace poruchy Ano
Možnost odstavení akustické signalizace Ano
Možnost vyvolání testu hlídače izolačního stavu Ano
Modul pomocné signalizace pro zvýšení vizuální výstrahy Ne
Maximální počet připojitelných hlídačů izolačního stavu 1
Stupeň ochrany krytu IP44
Pracovní teplota ϑ - 5 ÷ 55 °C
Způsob montáže Na vypínačovou krabici 68 mm
Pracovní poloha Horizontální
Způsob připojení hlídače izolačního stavu Sběrnice RS485 (Protokol ISOLGUARD)
Doporučený průřez připojovacích vodičů S 0,75 ÷ 1 mm2
Doporučené jištění 6 A/gG
Spotřeba P 1,5 VA
RYCHLÝ KONTAKT
Rychlý kontakt
Ing. Aneta Sčebelová
 +420 494 942 314