RYCHLÝ KONTAKT
Rychlý Kontakt
Ing. Aneta Sčebelová
+420 494 942 314
info@hakel.com

Přepěťové ochrany pro FVE

Nabízíme svodiče bleskových proudů a svodiče přepětí pro FVE, typu T1+T2 v řadách HLSA PV a PIVM PV. Jako typ T2 jsou pro tyto systémy určeny řady HSA PV a PIIIM PV. Řada svodičů přepětí pro fotovoltaické instalace HLSA / HSA PV je v zapojení Y osazena bleskojistkou – to zajišťuje nulové průsakové proudy na PE a odolnost vůči zemnímu spojení. Tyto svodiče plně odpovídají normě ČSN CLC/TS 51643-32 (IEC 61643-32:2017), která stanovuje podmínky správného výběru svodiče přepětí pro různé aplikace.
Vyberte požadované parametry
Řadit podle: