Celkový výbojový proud (total discharge current)

proud tekoucí PE nebo PEN vodičem vícepólovou SPD během zkoušky celkovým výbojovým proudem.