Jmenovité napětí UN

efektivní hodnota střídavého napětí nebo hodnota stejnosměrného napětí, které je stanoveno pro SPD výrobcem.