Napěťový impuls 1,2/50 µs

je definován vrcholovou hodnotou Uoc, dobou čela 1,2µs a dobou půltýlu 50µs, používá se zejména pro klasifikaci SPD třídy I a II.