Spínací přepětí

přepětí mezi fází a zemí nebo mezi fázemi v daném místě sítě, způsobené spínací operací, zkratem nebo jinou příčinou.