Útlum při daném kmitočtu

útlum SPD je definován jako poměr výstupního a vstupního napětí SPD, vyjadřuje se v decibelech (dB).