RYCHLÝ KONTAKT
Rychlý Kontakt
Ing. Aneta Sčebelová
+420 494 942 314
info@hakel.com

Potrubní systémy (Oil and Gas)

Produktovod je rozsáhlý potrubní systém zajišťující transport daného média (např. benzínu nebo zemního plynu), jehož výpadek či poškození by mohl představovat obrovské dopady na bezpečnost osob, životní prostředí či způsobit finanční ztrátu. Tento systém neobsahuje pouze potrubí, ale také stanice katodické ochrany zajišťující ochranu proti bludným proudům, nebo elektrodomky, které jsou umístěny po celé délce potrubního systému.

Více
image/svg+xml A POTRUBNÍ SYSTÉM B SILOVÝ ROZVADĚČ ELEKTRICKÉ ENERGIE C ROZVADĚČ ŘÍDÍCÍHO SYSTÉMU D ROZVADĚČ KATODICKÉ OCHRANY E ANTÉNA GSM

Naše řešení

 1. Potrubní systém
  Oddělovací výkonové bleskojistky firmy Hakel jsou schopny svést impulzní bleskový proud do velikosti 100 kA, což je řadí do třídy H – pro velké zatížení. Vysoké krytí jejich pouzdra dovoluje využití jak ve vnitřních prostorech, tak ve venkovním prostředí. Díky těmto vlastnostem výrobky řady HGS 100, zajišťují bezpečný provoz celého systému. Jsou nabízeny s různými způsoby připojení pomocí šroubu M8 a flexibilního vývodu zakončeného kabelovým okem – HGS 100, šroubem M8 na obou stranách – HGS 100 ST, nebo kruhovou tyčí o průměru 8 mm na obou stranách – HGS 100 EB.

  Pokud je potřeba ochránit potrubní systém s výbušným médiem či zajistit ochranu v prostředí s nebezpečím výbuchu, je nutné instalovat HGS 100 Ex. Tento výrobek, homologovaný do výbušného prostředí, díky speciální konstrukci, která sama o sobě nevytváří žádné riziko vznícení daného média, spolehlivě vyrovnává potenciál. Zamezuje vzniku jisker a minimalizuje uvolňování tepla vzniklého při svádění impulzního bleskového proudu nejvyšší velikosti a tím je vhodný i pro aplikace s plyny s teplotní třídou T6.
  Nahrávám ...

  Zaškrtnutím tohoto políčka nám dáte informaci, že si nejste jisti se správností vašeho výběru. Je však nutné odeslat poptávku.

 2. Silový rozvaděč elektrické energie
  Do rozvaděče elektrodomku, kam vstupuje elektrické napájení z distribuční sítě, doporučujeme instalovat svodič přepětí kombinovaného typu T1+T2+T3 obsahující spolu s rychle reagujícími varistory výkonovou bleskojistku, která zajišťuje nulový průsakový proud. Vzhledem k důležitosti objektu lze předpokládat jeho zařazení do hladiny LPL I, kam je vhodné instalovat HLSA25G-255/3+0, výrobek sestavený pro třífázové vedení typu TN-C o napětí 3x 230 V / 50 Hz. Pokud je vyžadována dálková signalizace stavu přepěťové ochrany, lze využít varianty s bezpotenciálovým kontaktem označené jako S, tj. například HLSA25G-255/3+0 S.

  V případě, že elektrodomek neobsahuje jinou elektroinstalaci než servopohony, servisní zásuvky, světla či vývody pro další rozvaděče, není zapotřebí do tohoto rozvaděče instalovat další SPD.
  Nahrávám ...

  Zaškrtnutím tohoto políčka nám dáte informaci, že si nejste jisti se správností vašeho výběru. Je však nutné odeslat poptávku.

 3. Rozvaděč řídícího systému
  Rozvaděč řídícího systému je vhodné ochránit pomocí SPD typu T3 tak, aby bylo SPD co nejblíže k tomuto rozvaděči, ideálně přímo v něm. Vzhledem k průmyslovému provozu doporučujeme SPD typu T3 s vysokofrekvenčním (EMI/RFI) filtrem. V běžném provozu je dostačující výrobek HSAF10 s jmenovitým proudem 10 A pro napětí 230 V AC, popřípadě lze využít i jiný typ s vyšším jmenovitým proudem, a to až do velikosti 32 A. Možností jsou opět varianty s bezpotenciálovým kontaktem dálkové signalizace označené jako S. Pozor ale na dodržení koordinace přepěťových ochran, tedy na vzdálenost mezi jednotlivými stupni, která v případech malého objektu nemusí být dodržena. V tomto případě je zapotřebí mezi SPD typu T1+T2+T3 v silovém rozvaděči a typem T3 v rozvaděči řídícího systému vřadit rázové oddělovací tlumivky řady HI s patřičným jmenovitým proudem, např. HI16. Tím se docílí správná funkce SPD. Doporučená instalace je přímo do rozvaděče před HSAF10.
   
  Ve slaboproudém rozvaděči je dále potřeba ochránit jak vstupy do řídícího PLC, které vyhodnocuje data z různých čidel jako jsou čidla průtoku, tlaku, teploty, detektory par a další, ale také výstupy, jimiž jsou běžně pomocí Ethernetu data dále posílána například do velínu. V těchto případech, pro správný návrh přepěťových ochran, je zapotřebí správně určit jmenovité napětí přepěťové ochrany, jmenovitý proud, typ datové komunikace, její pracovní frekvenci, rozhraní. Běžně se v těchto aplikacích setkáváme, jako s vhodnými datovými ochranami, s ochranami na 6 V DC resp. na 24 V DC, která mají jmenovitý proud 500 mA, pracovní frekvenci 1 MHz a datové vodiče se připojují do šroubových svorek. Vhodným typem s těmito parametry je HDT2/6B resp. HDT2/24B, které disponuje možností připojení dvou datových párů. Jsou vhodné i pro sběrnici RS485. V případě ochrany detektoru par, který je běžně napájen 15 V DC, doporučujeme obdobný výrobek HDT1/24B pouze pro jednu datovou linku. Pro rozvody datové sítě Ethernet pak HT-NET PoE+ 6cat 802.3at.
  Nahrávám ...

  Zaškrtnutím tohoto políčka nám dáte informaci, že si nejste jisti se správností vašeho výběru. Je však nutné odeslat poptávku.

 4. Rozvaděč katodické ochrany
  Na vstupu kabelového přívodu od rozvaděče opět doporučujeme instalovat SPD typu T3. Vzhledem k očekávanému vyššímu jmenovitému proudu doporučujeme použít jednofázový HSAF25 s jmenovitým proudem 25 A pro napětí 230 V AC nebo jiný z této řady dle konkrétní potřeby. Možností jsou opět varianty s bezpotenciálovým kontaktem dálkové signalizace označené jako S. Ze zdroje katodické ochrany následně vedou dvě linky, jedna měřicí a druhá linka výstupního zdroje katodické ochrany. Napětí se běžně pohybuje v rozmezí do 50 V DC (standardně 30 V DC) a jmenovitý proud bývá v případě linky výstupního zdroje několik desítek ampér (standardně i 20 A).
   
  Měřicí linka vede na referenční elektrodu katodické ochrany a na katodu, tedy na potrubí. Nežádoucí přepětí po této lince je zapotřebí ochránit pomocí HDTNV1/24C resp. HDTNV1/48C dle požadovaného napětí daného systému. Oba typy obsahují hrubou i jemnou ochranu a výhodou tohoto typu je plovoucí provedení, kdy je linka galvanicky oddělena od ochranné země pomocí bleskojistky.
   
  Druhou linku katodické ochrany (výstupní ze zdroje) vedoucí na anodu a na katodu je vhodné ochránit pomocí HSA-75/2+0. Možnost volby je opět i ve variantě s bezpotenciálovým kontaktem dálkové signalizace označené jako S.
  Nahrávám ...

  Zaškrtnutím tohoto políčka nám dáte informaci, že si nejste jisti se správností vašeho výběru. Je však nutné odeslat poptávku.

 5. Anténa GSM
  Pro ochranu koaxiálního vedení od GSM antény je vhodná ochrana KO - 3GN s připojením pomocí N konektoru. V případě Wi-Fi spojení doporučujeme HT-NET PoE+ 6cat 802.3at.
  Nahrávám ...

  Zaškrtnutím tohoto políčka nám dáte informaci, že si nejste jisti se správností vašeho výběru. Je však nutné odeslat poptávku.