HGS 100 Ex

Katalogové číslo: 10 201
 • Oddělovací bleskojistky s označením Ex jsou vhodné do prostředí s nebezpečím výbuchu, kde zajišťují vyrovnávání potenciálů mezi neživými částmi objektu, které v zájmu provozních podmínek nejsou vodivě propojeny.
 • Doporučuje se pro přemostění izolovaných přírub a izolovaných závitových spojů v katodicky chráněných částech průmyslové technologie.
 • Pokud dojde mezi těmito částmi ke vzniku potenciálového rozdílu, výkonová bleskojistka zapálí a po přechodnou dobu obě izolované části vodivě propojí.
 • Vysoký stupeň ochrany krytu dovoluje využití jak ve vnitřních a podzemních prostorech, tak ve venkovním prostředí.
 • Vhodná konstrukce zamezuje vzniku jisker a minimalizuje uvolňování tepla vzniklého při svádění impulzního bleskového proudu nejvyšší velikosti.
 • Ochranu je možné vyrobit s kabelovým vývodem o délce 20 až 50 cm, bez upřesnění je standardně dodáván v délce 20 cm.
 • II 2G Ex mb IIC T6...T4 Gb
 • Skupina zařízení II: Elektrická zařízení skupiny II jsou určena pro použití v místech s výbušnou plynnou atmosférou jiných, než doly s výskytem metanu (povrch).
 • Kategorie zařízení 2G: Použití v prostorech – zóna 1,2 dle ČSN EN 60079-10-1 (IEC 60079-10-1:2015).
 • Ex: Označení zařízení do prostředí s nebezpečím výbuchu.
 • Druh ochrany m: zalití zalévací hmotou mb (pro úroveň ochrany EPL ‚‚Mb, Gb, Db‘‘).
 • Skupina výbušnosti plynů IIC: Zařízení označené IIC je vhodné pro použití tam, kde je vyžadováno zařízení skupiny IIA nebo skupiny IIB.
 • Teplotní třída T6 (maximální povrchová teplota): 85 ÷ 100 °C (sirouhlík, ethylnitrit a ostatní plyny s vyšší zápalnou teplotou).
 • Teplotní třída T5 (maximální povrchová teplota): 100 ÷ 135 °C
 • Teplotní třída T4 (maximální povrchová teplota): 135 ÷ 200 °C (dibutylether, ethylether, benzaldehyd a ostatní plyny s vyšší zápalnou teplotou).
 • Úroveň ochrany EPL (pravděpodobnost, že zařízení se stane iniciátorem vznícení plynů): Gb – zařízení pro výbušné plynné atmosféry, které má „vysokou“ úroveň ochrany, a není zdrojem iniciace v normálním provozu nebo při očekávaných poruchách.
 • II 2D Ex mb IIIC T80°C...T110°C Db
 • Skupina zařízení II: zařízení pro prostory s nebezpečím výbuchu jiné než podzemní doly s výskytem důlního plynu (metanu) a/nebo hořlavého prachu.
 • Kategorie zařízení 2D: Použití v prostorech – zóna 21,22 dle ČSN EN 60079-10-1 (IEC 60079-10-1:2015).
 • Skupina výbušnosti prachu IIIC (rozděleno podle vlastností výbušné atmosféry s prachem): IIIC vodivé prachy.
 • Maximální povrchová teplota T80°C...T110°C: nejvyšší teplota, která vznikne při provozu v nejnepříznivějších podmínkách (avšak v uznaných tolerancích) na kterékoliv části povrchu elektrického zařízení.
 • Úroveň ochrany EPL Db: Db – zařízení pro výbušné atmosféry s prachem, které má „vysokou“ úroveň ochrany, a není zdrojem iniciace v normálním provozu nebo při očekávaných poruchách.
Certifikované do Ex prostředí Ano
Certifikát EU přezkoušení typu II 2G Ex mb IIC T6...T4 Gb,
II 2D Ex mb IIIC T80°C...T110°C Db
Číslo certifikátu EU přezkoušení typu FTZÚ 24 ATEX 0017X
Stejnosměrné zapalovací napětí DC 400 ÷ 750 V
Střídavé zapalovací napětí AC (50/60 Hz) Uaw ≥ 550 Vrms
Jmenovité AC výdržné napětí síťového kmitočtu UW AC 285 V
Jmenovité impulzní přeskokové napětí Ur imp < 1 400 V
Jmenovitý výbojový proud (8/20) In 100 kA
Impulzní výbojový proud (10/350) Iimp 100 kA
Náboj Q 50 As
Specifická energie W/R 2 500 kJ/Ω
Napěťová ochranná hladina při Iimp Up < 1 kV
Izolační odpor při 100 V DC Ri > 1 GΩ
Kapacita při 1 MHz C < 25 pF
Materiál pouzdra Nerezová ocel
Zapouzdření Polyuretanová pryskyřice
Stupeň ochrany krytu IP67
Pracovní teplota po teplotní třídu T4 ϑ - 40 ÷ 70 °C
Pracovní teplota po teplotní třídu T5 ϑ - 40 ÷ 55 °C
Pracovní teplota po teplotní třídu T6 ϑ - 40 ÷ 40 °C
Způsob montáže Kabelem, Na přírubu
Délka kabelového vývodu l Volitelná v rozmezí 20 ÷ 50 cm
Životnost > 100 000 h
RYCHLÝ KONTAKT
Rychlý kontakt
Ing. Aneta Sčebelová
 +420 494 942 314