RYCHLÝ KONTAKT
Rychlý Kontakt
Ing. Aneta Sčebelová
+420 494 942 314
info@hakel.com

Administrativní budovy

Vnější ochrana před bleskem (jímací soustava) je v dnešní době již zcela běžnou ochranou proti atmosférickým jevům. Aby byl ale objekt ochráněn kompletně, je důležité instalovat i vnitřní ochranu před bleskem. Sem spadají právě přepěťové ochrany (SPD), které česká firma HAKEL mimo jiné vyrábí. Ochranu proti účinkům bleskového proudu zajišťují přepěťové ochrany typu T1 neboli svodiče bleskového proudu. Atmosférické události jsou sice nejničivější, ale jejich výskyt není tak častý. Oproti tomu spínací vlivy v síti bývají velmi časté a pro spotřebiče, zvláště pak pro citlivou elektroniku, představují značné riziko jejich poškození. Proti těmto jevům chrání přepěťové ochrany typu T2 a T3 neboli svodiče přepětí.

Více
TV K ELEKTROMOBILITA A ELEKTROMĚROVÝ ROZVADĚČ C PODRUŽNÝ ROZVADĚČ C PODRUŽNÝ ROZVADĚČ D KONCOVÁ ZAŘÍZENÍ D KONCOVÁ ZAŘÍZENÍ E PODRUŽNÝ TECHNOLOGICKÝ ROZVADĚČ F FVE F ROZVADĚČ FVE H KONCOVÁ SLABOPROUDÁ ZAŘÍZENÍ / OCHRANA KAMER CCTV H KONCOVÁ SLABOPROUDÁ ZAŘÍZENÍ / OCHRANA KAMER CCTV B HLAVNÍ ROZVADĚČ G ROZVADĚČ SLABOPROUDU I ROZVADĚČ STA / SATELIT J SVOD HROMOSVODU L LED SVÍTIDLA L LED SVÍTIDLA L LED SVÍTIDLA

Naše řešení

 1. Elektroměrový rozvaděč
  Začátek elektrické instalace je místo, kde napájecí vedení vstupuje do budovy. Tímto místem je běžně uvažován elektroměrový rozvaděč. Přepěťové ochrany (SPD) vhodné pro instalaci do neměřené části elektrických rozvodů v elektroměrovém rozvaděči musí splňovat podmínku nulového průsakového proudu. Jde o výrobky řady HLA typu T1. Díky velké svodové schopnosti nemusíte uvažovat o typu provedení napájecího vedení (nadzemní vedení/zemí) ani hladině LPL. Instalace SPD do neměřené části musí být vždy odsouhlasena provozovatelem distribuční sítě.

  Ve většině aplikací administrativních budov v ČR se na vstupu do elektroměrového rozvaděče setkáme s elektrickým rozvodem 3 x 230 V / 50 Hz, v konfiguraci TN-C. Pro tuto aplikaci nabízíme řešení v podobě výrobků HLA50-255/3+0. Jedná se o výkonná jiskřiště uzpůsobená přímo na míru této aplikaci – bez nutnosti sestavování ze samostatných modulů. V případě, že je na vstupu do objektu elektrický rozvod typu TN-S, lze použít konfiguraci HLA50-255/4+0.
   
  Pokud je vyžadována dálková signalizace stavu přepěťové ochrany, lze využít varianty označené jako S, tj. například HLA50-255/3+0 S. Bezpotenciálový kontakt této signalizace se následně připojuje do řídícího systému budovy (typicky jako vstup řídícího PLC), kde trvale informuje správce o stavu přepěťové ochrany, bez nutnosti fyzické kontroly v plombovaném elektroměrovém rozvaděči.
  Nahrávám ...

  Zaškrtnutím tohoto políčka nám dáte informaci, že si nejste jisti se správností vašeho výběru. Je však nutné odeslat poptávku.

 2. Hlavní rozvaděč
  Do hlavního rozvaděče doporučujeme použít kombinované SPD typu T1+T2+T3. Svodová schopnost vhodného SPD je odvozena z výsledků výpočtu rizik a přiřazením objektu do určité hladiny LPL. Výhodou použití kombinovaného SPD je kompletní ochrana instalace a zařízení kategorie II (spotřebiče) do vzdálenosti 10 m a kategorie I (slaboproudé spotřebiče a citlivá elektronika) do vzdálenosti 5 m.

  Běžná administrativní budova spadá do hladiny LPL II, která předepisuje použití svodiče s celkovou svodovou schopností 75 kA. I v tomto rozvaděči se na začátku, než dojde k rozdělení vodiče PEN na vodiče PE a N, setkáme s konfigurací sítě TN-C. Těmto podmínkám odpovídá výrobek HLSA25G-255/3+0. V případě, že je celý elektrický rozvod objektu typu TN-S, lze použít konfiguraci HLSA25G-255/4+0.
   
  Pokud je vyžadována dálková signalizace stavu přepěťové ochrany, lze využít varianty označené jako S, tj. například HLSA25G-255/3+0 S. Bezpotenciálový kontakt této signalizace se následně připojuje do řídícího systému budovy (typicky jako vstup řídícího PLC), kde trvale informuje správce o stavu přepěťové ochrany, bez nutnosti fyzické kontroly rozvaděče.
  Nahrávám ...

  Zaškrtnutím tohoto políčka nám dáte informaci, že si nejste jisti se správností vašeho výběru. Je však nutné odeslat poptávku.

 3. Podružný rozvaděč
  Ve větších objektech se vyskytují podružné rozvaděče, které se nachází ve větší vzdálenosti, než je účinná ochranná vzdálenost předchozího SPD. V těchto případech je nutné instalovat SPD typu T2+T3. Vhodným zástupcem může být HSA-275/3+1 M v provedení s výměnnými moduly – výrobky označeny písmenem M. Splňuje požadavek normy na konfiguraci zapojení typu CT2. Právě díky použití bleskojistky má výrobek nulový průsakový proud, který nebude ovlivňovat funkci proudového chrániče. Celá řada je též k dostání v nevýměnném provedení.

  Jestliže je některý podružný rozvaděč instalován blíže, pak volíme SPD podle potřeby ochrany daných zařízení z něho napájených. Pozor ale na dodržení koordinace přepěťových ochran, tedy na vzdálenost mezi jednotlivými stupni, která nemusí být dodržena. V tomto případě je zapotřebí mezi SPD typu T1+T2+T3 v hlavním rozvaděči a typem T2+T3 v rozvaděči podružném vřadit rázové oddělovací tlumivky řady HI s patřičným jmenovitým proudem, např. HI50/15. Tím se docílí správná funkce SPD. Doporučená instalace je přímo do podružného rozvaděče před následující stupeň.

  Pokud je vyžadována dálková signalizace stavu přepěťové ochrany, lze využít varianty označené jako S, tj. například HSA-275/3+1 M S. Bezpotenciálový kontakt této signalizace se následně připojuje do řídícího systému budovy (typicky jako vstup řídícího PLC), kde trvale informuje správce o stavu přepěťové ochrany, bez nutnosti fyzické kontroly rozvaděče.
  Nahrávám ...

  Zaškrtnutím tohoto políčka nám dáte informaci, že si nejste jisti se správností vašeho výběru. Je však nutné odeslat poptávku.

 4. Koncová zařízení
  Pod pojmem koncová zařízení si můžeme představit jakýkoliv spotřebič, od svítidla přes obyčejnou rychlovarnou konvici, po citlivé elektronické zařízení jako jsou počítače, tiskárny nebo projektory. Běžné spotřebiče spadají do kategorie II, které jsou dostatečně chráněny typem T2 z podružného rozvaděče, pokud je splněna podmínka účinné ochranné vzdálenosti SPD. Existuje ale čím dál více zařízení, která obsahují citlivé elektronické obvody. Tyto spotřebiče spadají do kategorie I, které musíme chránit SPD typu T3 a to jejich instalováním co nejblíže k chráněnému zařízení, neboť jejich účinná ochranná vzdálenost je nižší oproti ostatním typům.

  Nejběžnější ochranou této kategorie je modul přepěťové ochrany HSAA-1P, který se instaluje do instalační krabice přímo pod zásuvku či do lištových rozvodů a podlahových krabic např. v kancelářích nebo zasedacích místnostech. Takto vybavená zásuvka chrání zařízení a okolní zásuvky napojené na stejný okruh do vzdálenosti 5 m kabelového vedení (včetně přívodní šňůry). Současně ho lze využít i k ochraně LED svítidel. Nutno však dodržet koordinaci SPD typologicky popsanou v odstavci C. Tato přepěťová ochrana je vybavena piezosirénkou signalizující její poruchu. Ochranu koncových zařízení napojených ze zásuvkových rozvodů lze též řešit zakoupením zásuvky s integrovanou přepěťovou ochranou typu T3 dle specifikace zákazníka.
  Nahrávám ...

  Zaškrtnutím tohoto políčka nám dáte informaci, že si nejste jisti se správností vašeho výběru. Je však nutné odeslat poptávku.

 5. Podružný technologický rozvaděč
  Tyto rozvaděče mohou napájet technologická zařízení zajišťující provoz administrativní budovy. V mnoha případech se jedná o rozvaděče měření a regulace MaR, anebo může také představovat samotné technologické zařízení. Jedná se o ochranu technologie kotelny, vzduchotechnických jednotek, strojoven výtahů, požárních zařízení, pohonů elektricky ovládaných vrat, inteligentního systému budovy a plno dalších. Některá tato zařízení obsahují elektroniku citlivou na vysokofrekvenční rušení v oblasti sta kHz až desítky MHz. Právě pro tyto obvody je vhodné na jejich napájecím přívodu instalovat přepěťovou ochranu typu T3 s EMI/RFI filtrem.

  Jedná se o sériovou ochranu dimenzovanou na jmenovitý proud chráněného zařízení, resp. na jeho předjištění. Nejběžnějším zástupcem této ochrany je HSAF16 S pro napětí 230 V AC s jmenovitým zatěžovacím proudem 16 A, obsahující dálkovou signalizaci, označenou písmenem S. U výkonnějších technologických zařízení může být vhodná varianta HSAF3/40 pro třífázovou síť 3 x 230 V / 50 Hz, v konfiguraci TN-S s jmenovitým zatěžovacím proudem 40 A. Řada filtrů HSAF* pak obsahuje mnoho dalších variant, a to s jmenovitými proudy až do velikosti 400 A, nebo pro stejnosměrné napětí. Instalují se co nejblíže k chráněnému zařízení a jejich účinnost je nejvyšší do vzdálenosti 5 m. Pokud zařízení není citlivé na EMI/RFI rušení, lze instalovat běžný svodič přepětí typu T3, např. HSAD16 nebo paralelní ochranu HSAD-P M S, která je kromě dálkové signalizace také v provedení s vyměnitelnými moduly.

  Některé technologie vyžadují datové a informační přenosy obsahující velmi drahé a citlivé komponenty. Více k ochranám těchto komponentů a datových linek se dozvíte v odstavci H Koncová slaboproudá zařízení.
  Nahrávám ...

  Zaškrtnutím tohoto políčka nám dáte informaci, že si nejste jisti se správností vašeho výběru. Je však nutné odeslat poptávku.

 6. Rozvaděč FVE
  Nahrávám ...

  Zaškrtnutím tohoto políčka nám dáte informaci, že si nejste jisti se správností vašeho výběru. Je však nutné odeslat poptávku.

 7. Rozvaděč slaboproudu / Ochrana datových signálů
  Rozvaděč slaboproudu obsahuje velmi citlivá zařízení jako jsou servery, switche, Wi-Fi routery apod., nebo může jít o rozvaděč elektronické zabezpečovací signalizaci EZS, či elektrickou požární signalizaci EPS. Ve všech případech je vstup těchto rozvaděčů vhodné ochránit svodičem přepětí typu T3. Rozvaděč může být napojen přímo na vyhrazenou zásuvku, v tomto případě je vhodné použít zásuvku s integrovanou přepěťovou ochranou, nebo je napájen přes kabelový vývod přímo ze svorek v rozvaděči a tehdy je vhodné použít HSAD-P M S s montáží na lištu DIN.

  Přepětí ale nehrozí pouze ze strany napájení, ale může se vytvořit indukcí na datové kabeláži, zvlášť když není dodržena minimální vzdálenost při souběhu této kabeláže se silnoproudými rozvody. Proto je zapotřebí ochránit jednotlivé datové a komunikační linky. Zde je na výběr velké množství přepěťových ochran lišících se jmenovitými hodnotami napětí a proudů, počtem párů, přenosovou rychlostí, požadovanou svodovou schopností a samozřejmě typem rozhraní neboli způsobem připojení. Jedním z typických zástupců v kategorii ochrany informačních technologií je HT-NET PoE+ 6cat 802.3at Xseries s vysokou přenosovou rychlostí 500 Mbit/s a RJ konektory. Je vhodný jak pro počítačové sítě, tak pro technologii power over ethernet PoE, jež dovoluje napájet koncové zařízení po datovém kabelu, což se uplatňuje např. v uzavřených kamerových systémech CCTV. Pro ochranu telekomunikačních technologií, např. ISDN nebo VDSL, poslouží přepěťová ochrana HT-VDSL.
  Nahrávám ...

  Zaškrtnutím tohoto políčka nám dáte informaci, že si nejste jisti se správností vašeho výběru. Je však nutné odeslat poptávku.

 8. Koncová slaboproudá zařízení / Ochrana kamer CCTV
  Koncová slaboproudá zařízení nemusí být napojena pouze z rozvaděče slaboproudu, ale může se jednat i o zařízení určité technologie nebo systému měření a regulace MaR. Typickým zástupcem koncového zařízení pro CCTV jsou IP kamery, které jsou velmi často umístěny na vnějších částech objektu a je třeba dbát na jejich správné umístění i s ohledem na jímací soustavu, zejména svody. Taková zařízení je zapotřebí ochránit správným typem ochrany jako je např. HT-NET PoE+ 6cat 802.3at Xseries s RJ konektory a s využitím technologie PoE. Tento produkt je vhodný i k ochraně počítačových sítí, kdy se instaluje co nejblíže ke koncovému zařízení, které má být chráněno.
   
  Pro ochranu systémů MaR, kam spadají různá čidla, servopohony, řídící PLC jednotky a s tím spojené digitální nebo analogové signály, je vhodná produktová řada HDT. Ta nabízí napěťové hladiny od 6 V do 48 V, 4 typy zapojení označené písmeny A až D nebo různé přenosové rychlosti. Vše dle konkrétní potřeby uživatele a systému. Jsou v provedení s výměnným modulem a jejich velkou výhodou je nepřerušení komunikační sběrnice při vyjmutí tohoto modulu. Vhodným příkladem může být výrobek HDT2/6B, který se upotřebí např. u komunikační linky RS485. Tato varianta nabízí 2 páry datového vedení a zajišťuje hrubou ochranu (kategorie D1) i jemnou ochranu (kategorie C1, C3) mezi signálovými vodiči navzájem a mezi signálovými vodiči a referenčním vodičem. Jedná se o přímo uzemněný systém, kde není galvanicky izolovaná zem od referenčního vodiče.
   
  Pokud potřebuji koncové zařízení napájet, lze využít ochranu pro napájecí vedení obsahující ve svém názvu NV. Přes tyto ochrany pak může protékat proud až do velikosti 1,5 A, ale nejsou vhodné pro datové digitální přenosy. Příkladem pro napěťovou hladinu 24 V DC může být HDTNV1/24C. Varianta C oproti variantě B navíc obsahuje bleskojistku mezi svorkami PE a SH (shield), což je vhodné v případech, kdy není žádoucí galvanické propojení stínění vodičů s ekvipotenciální sběrnicí.
   
  Možností je nepřeberné množství a rádi Vám nabídneme řešení přímo pro konkrétní aplikaci.
  Nahrávám ...

  Zaškrtnutím tohoto políčka nám dáte informaci, že si nejste jisti se správností vašeho výběru. Je však nutné odeslat poptávku.

 9. Rozvaděč STA / Satelit
  Ačkoliv je rozvaděč společné televizní antény, popřípadě satelitu napájen z již chráněného silového rozvaděče, rozhodně nesmíme opomenout jejich koaxiální vývody, které vedou přímo od antény/satelitu ze střechy objektu, tedy z hladiny LPZ 0, odkud hrozí dílčí úder blesku. Proto musíme instalovat svodiče přepětí pro koaxiální vedení s hrubou ochranou zajištěnou pomocí bleskojistek k ochraně citlivých zařízení jako jsou rozbočovače, dekodéry apod.

  V této aplikaci je důležitý správný výběr konektoru, výkon chráněného systému, frekvenční pásmo a samozřejmě hodnota průchozího útlumu, která má být co nejmenší, aby přenášený signál nebyl zkreslen. Běžným zástupcem přepěťové ochrany pro anténní rozvody je KO – 9P s F konektorem a frekvenčním pásmem do 2 GHz. Pro satelitní rozvody je pak vhodným zástupcem například HT-SAT s rozšířeným frekvenčním pásmem až do 2,4 GHz.
  Nahrávám ...

  Zaškrtnutím tohoto políčka nám dáte informaci, že si nejste jisti se správností vašeho výběru. Je však nutné odeslat poptávku.

 10. Svod hromosvodu
  Pokud chcete znát aktivitu bouřkové činnosti – počet úderů blesku do objektu pro svoji zvědavost či jako důkaz pro pojišťovnu, lze instalovat počítadlo bleskových impulzů navržené dle normy ČSN EN IEC 62561-6 ed. 2. Takovým zařízením je výrobek PBI-7, který poskytuje informaci nejenom o počtu úderů blesku do jímací soustavy objektu, ale též datum a čas události. Zařízení je napájeno z bateriového zdroje s výdrží okolo 5 let, což usnadňuje instalaci i komfortní provoz zařízení. Digitální počítadlo bleskových impulzů PBI-7 se běžně instaluje přímo na svodové vedení ø 8 mm, možností je i instalace za pomoci redukční sady na pásek 30 x 4 mm.
  Nahrávám ...

  Zaškrtnutím tohoto políčka nám dáte informaci, že si nejste jisti se správností vašeho výběru. Je však nutné odeslat poptávku.

 11. Elektromobilita
  Nahrávám ...

  Zaškrtnutím tohoto políčka nám dáte informaci, že si nejste jisti se správností vašeho výběru. Je však nutné odeslat poptávku.

 12. LED svítidla
  V dnešním světě, ve kterém jsou kladeny obrovské nároky na minimální spotřebu elektrické energie, ať jsou důvodem rostoucí ceny energií či ohleduplnost vůči životnímu prostředí a ekologickému dopadu, jsou nezbytným světelným zdrojem LED svítidla. Jejich nízké provozní náklady jsou vykoupeny vysokými investicemi, jejichž několikaletá návratnost je spjata s jejich bezporuchovým stavem. LED zdroje obsahují elektroniku citlivou na přepětí, a proto je nezbytné tato zařízení chránit proti těmto nežádoucím účinkům, a to přepěťovými ochranami. Ty pomohou zajistit prodloužení spolehlivosti provozu LED svítidel.
   
  Pokud se jedná o instalaci LED svítidel uvnitř objektu, jehož elektroinstalace je chráněna proti přepětí způsobeném atmosférickými jevy či spínacími vlivy v síti, postačí ke koncovému zařízení instalovat pouze ochranu HSAA-2 NPE LED S. Tato speciální varianta k ochraně koncových zařízení LED svítidel je navržena přesně podle jejich provozních požadavků. Lze ji instalovat paralelně k chráněnému svítidlu nebo do série, kdy svítidlo zároveň slouží jako optická signalizace stavu přepěťové ochrany.
   
  Na ochranu složitější případ je instalace venkovního osvětlení, zejména areálového osvětlení, osvětlení příjezdové komunikace či parkoviště apod., které je umístěno na stožárech. Stejné požadavky platí i pro veřejné osvětlení. Osvětlovací soustavy bývají velmi rozsáhlé, díky čemuž hrozí vyšší riziko indukování napěťových špiček do jejich kabelových rozvodů a možné zavlečení přepětí do LED svítidel. S rostoucí výškou stožárů také roste riziko přímého úderu blesku do svítidla. Zde je nutné si říct, že v tomto případě není možné efektivně ochránit toto svítidlo i za použití přepěťových ochran. Ty nám zajišťují především ochranu ostatních svítidel zapojených do stejného okruhu. Šířící se napěťová vlna způsobená úderem bleskového impulzu a zejména pak její velikost se eliminují na příznivou úroveň. Proto je nutné instalovat koordinovanou přepěťovou ochranu, kdy do paty stožáru ke svorkovnici instalujeme svodič bleskových proudů a přepětí typu T1+T2. Standardně postačuje instalace SPD pro jednofázový rozvod v soustavě TN-S, např. HLSA12,5-275/2+0 M a to i v případech páteřního třífázového rozvodu, neboť vyrovnáváme potenciály pouze mezi vodiči napájející příslušné svítidlo v místě instalace. Přímo do světelného zdroje instalujeme ochranu typu T3 HSAA-2 NPE LED S

  Světelné zdroje bývají řízeny a ovládány přes různé komunikační sběrnice, díky kterým se jednotlivá svítidla mohou přizpůsobovat konkrétním potřebám provozu v daném okamžiku. Tím se docílí nejúčinnější efektivita pro rychlou návratnost investice. I zde je důležité neopomenout instalaci přepěťových ochran pro datové a informační signály. V závislosti na konkrétním typu sběrnice (přenosu dat), napěťové úrovni, rychlosti, připojovacích konektorech atd., si vyberete z naší široké nabídky.
  Nahrávám ...

  Zaškrtnutím tohoto políčka nám dáte informaci, že si nejste jisti se správností vašeho výběru. Je však nutné odeslat poptávku.